Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista för rivningslov

De här handlingarna behövs normalt för ett rivningslov:
 • Situationsplan
  Du kan använda ett kartutdrag för din fastighet som grund för situationsplanen. Markera vilka byggnader som ska rivas.

  Kartutdrag går att hämta utan kostnad via kommunens webbkarta. Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet. Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.
  Nackas webbkarta
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver kortfattat vilka kontroller som ska utföras under rivningsarbetet. Här ska det redovisas om miljöfarligt material, till exempel asbest, kommer att hanteras i rivningen och hur det rivna materialet ska tas om hand.
  Exempel på kontrollplan för rivning

  I vissa fall kan en kontrollansvarig behövas, vi kontaktar er i så fall.
 • Fotografier
  Bifoga gärna fotografier på de byggnader som ska rivas.
 • Materialinventering
  En materialinventering ska redovisa uppskattad mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt identifiera farliga avfall.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Sidan uppdaterades: