Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Checklista för rivningslov

De här handlingarna behövs normalt för ett rivningslov:
 • Situationsplan
  Du kan använda ett kartutdrag för din fastighet som grund för situationsplanen. Markera vilka byggnader som ska rivas.

  Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver kortfattat vilka kontroller som ska utföras under rivningsarbetet. Här ska det redovisas om miljöfarligt material, till exempel asbest, kommer att hanteras i rivningen och hur det rivna materialet ska tas om hand.
  Exempel på kontrollplan för rivning

  I vissa fall kan en kontrollansvarig behövas, vi kontaktar er i så fall.
 • Fotografier
  Bifoga gärna fotografier på de byggnader som ska rivas.
 • Materialinventering
  En materialinventering ska redovisa uppskattad mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt identifiera farliga avfall.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Sidan uppdaterades: