Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sök rivningslov

Rivningslov behövs om du vill riva eller flytta byggnader inom planlagt område. Här finns information och e-tjänst.
 1. Behövs rivningslov?

  Inom områden med detaljplan krävs rivningslov. Även inom områden som omfattas av områdesbestämmelser kan det krävas lov för att få riva. Rivningslov krävs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

  Vid rivning av byggnader, eller del av byggnader, utanför detaljeplanelagt krävs istället att du gör en anmälan.

  Om du är osäker på vad som gäller på din fastighet är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktlänk upptill på sidan.

 2. Ta fram handlingar och ansök

  Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker om rivningslov, du behöver då ha e-legitimation. Vad är e-legitimation?

  Bygglovansökan eller anmälan
 3. Kommunen handlägger

  När kommunens bygglovenhet har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar cirka 10 dagar. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

  Kommunen ska besluta om din ansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

  Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.
  E-tjänster för dig som har ett pågående ärende

 4. Beslut om rivningslov och startbesked

  Läs nog igenom beslutet för att se vad som gäller för ditt ärende. Ett beslut om rivningslov ska ha vunnit laga kraft innan arbetet påbörjas. Det innebär att beslutet om lov inte längre går att överklaga. Efter att kommunen beslutat om lov kungörs beslutet i Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor senare, under förutsättning att ärendet inte överklagats.

 5. Slutbesked

  När arbetena är färdiga och du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Du behöver skicka in en signerad kontrollplan för att kunna få slutbeskedet.

  Du kan ansöka om slutbesked med en e-tjänst.
  Läs mer och gå till tjänsten på den här sidan

Sidan uppdaterades: