Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Kaféer och restauranger informerar bättre om allergirisker

Får konsumenterna rätt information om allergener när de besöker Nackas kaféer och restauranger? I slutet av 2016 följde kommunens livsmedelsinspektörer upp ett liknande projekt året innan. De såg att informationen till kunderna har blivit mycket bättre, men att en tredjedel ändå inte lever upp till kraven.

Projektet, som genomfördes i samarbete med andra kommuner i Stockholmsområdet, gällde restaurangers och kaféers förmåga att informera om allergiframkallande ämnen i maten de serverar till sina kunder.

Ett vanligt hälsoproblem

Ungefär 15 % av befolkningen lider av överkänslighet mot vissa typer av mat eller ingredienser i maträtter. Vanliga exempel är gluten, laktos, ägg, kräftdjur och nötter. Dessa ämnen kallas allergener. Eftersom konsekvenserna kan bli mycket allvarliga om allergiker får i sig ämnen de inte tål är det mycket viktigt att kaféer och restauranger upplyser sina kunder om i vilka produkter allergenerna finns. Sedan 2015 är informationsskyldigheten också ett lagkrav.
Det projekt Nackas livsmedelskontroll genomförde från september till november 2016 var en uppföljning av ett projekt med samma uppläggning 2015, då lagkravet var nytt.

Informationen om allergener kan lämnas på olika sätt, exempelvis genom:

  • en skylt som upplyser kunderna om att de kan få information från personalen,
  • att personalen upplyser respektive kund om allergener i den mat som serveras,
  • skriftligt material, till exempel i menyn.

Märkbar förbättring från föregående år

2016 kontrollerades 29 restauranger och kaféer i Nacka kommun. 66 % av dem gav en tillfredsställande allergeninformation, samtidigt som innehållet i maten de serverade stämde överens med de allergener som redovisades. När projektet genomfördes 2015 klarade endast 19 % av de kaféer och restauranger som då kontrollerades motsvarande krav.

Den positiva utvecklingen beror förmodligen på att livsmedelsföretagarna har blivit uppmärksammade på den nya lagstiftningen. De har både blivit kunnigare om allergener och hittat lämpliga sätt att informera kunderna. Trots detta finns det fortfarande potential för förbättringar.

Som kund på våra kaféer och restauranger ska du veta att du alltid ska kunna få korrekt information om allergener. Påpeka det gärna för personalen, om du tycker att de inte lever upp till kravet!

Läs mer om livsmedelskontrollens projekt

Sidan uppdaterades: