Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontakta livsmedelsgruppen

Kommunens livsmedelsinspektörer är en del av miljöenheten. Vår främsta uppgift är att registrera och bedriva kontroll av de verksamheter som arbetar yrkesmässigt med livsmedel - tillverkare, restauranger, skolkök och så vidare. Vi gör även utredningar vid misstankar om matförgiftningar och tar hand om klagomål från allmänheten.

Om du behöver nå oss på telefon ska du ringa kommunens kontaktcenter - 08-718 80 00 - och be att få tala med en livsmedelsinspektör. För frågor som inte är akuta är det bästa att skicka ett mejl till
livsmedel@nacka.se