Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

De får Nackas miljöpris

"Båt" är den gemensamma nämnaren för vinnarna av Nackas miljöpris 2016. Priset delas mellan företaget Boatwasher och förskolan Barkbåten. Boatwasher jobbar för att rädda havsmiljön genom att etablera borsttvätt för fritidsbåtar som alternativ till giftig bottenfärg. Barkbåten har arbetat systematiskt med att byta ut olämpliga prylar och material, och genom det skapa en giftfri förskolemiljö. Temat för året var just Giftfri miljö - ett av kommunens sex miljömål.


Glada pristagare. Till vänster Hanna Mankeus och Regina Bergman från Barkbåtens förskola, till höger Hasse Ekroth, Fisksätra båtklubb, och Odd Klofsten, Boatwasher. I mitten miljömålskommitténs ordförande Hans Peters.

Att företaget Boatwasher fick många nomineringar och skulle falla juryn i smaken kan inte ha kommit som någon överraskning för dem som är insatta i diskussionen om våra fritidsbåtars påverkan på miljön. Båtarna blir allt fler, och många ägare målar skrovet med giftig färg för att hålla havstulpaner och annan beväxning borta. Eftersom en stor del av bottenfärgen läcker ut i vattnet hamnar gift i den känsliga Östersjön. Två liter färg per säsong är en normal dos för en fritidsbåt. Sedan kan man räkna. Bara i Nacka har 5-6000 båtar hemmahamn.

Miljövän och entreprenör

Boatwashers vd Odd Klofsten är Saltsjöbadsbo och medlem i Solsidans båtklubb. Enligt en yrkesprofil brinner han för tre frågor: barn och ungdom, miljö, forskning och teknik. Ämnena löper ihop i vad miljöpriset handlar om – ett ihärdigt arbete för att få båtägare och båtklubbar att helt gå ifrån bottenmålningen, och i stället tvätta skrovet för att hålla det rent. Företaget har utvecklat och tillverkar flera modeller av båttvättar, som man marknadsför och säljer, och numera även driver i egen regi.

Båtklubbar som ligger i fronten inom miljötänkande är viktiga partners. Därför tog Odd emot sitt pris tillsammans med Hasse Ekroth från Fisksätra båtklubb. En tvättstation har funnits i Fisksätra i tre säsonger, och merparten av klubbens medlemmar har nu gått över till att tvätta.

Förutom i Fisksätra finns i Nacka en tvättstation hos Nacka båtklubb i Svindersviken, och en tredje anläggning i Saltsjöbaden är på väg. Under den senaste säsongen hade anläggningarna drygt tusen tvättar. Eftersom båtarna normalt tvättas två gånger per säsong var det minst fem hundra båtar som tvättades i stället för att bottenmålas. Det motsvarar var tionde fritidsbåt i kommunen. Det är en hög andel, men Odds ambition är förstås att borsttvättning snart ska vara det normala.

-Tvättarnas kapacitet räcker för att ta hand om mycket fler båtar. I Nacka skulle fyra tvättar kunna ta hand om alla, utan att någon båtägare skulle ha långt till en station.
-Jag tror vi är på väg att nå en kritisk massa nu. I Östersjön finns det stationer från Söderhamn till Västervik och det blir fler och fler båtägare som kan berätta för sina kompisar att tvättning fungerar. Och de som håller fast vid det gamla börjar få höra "Varför i all världen fortsätter du att måla?"
Bilden till höger: En segelbåt tvättas i Fisksätra.

För att komma längre gäller det att påverka attityder och beteenden, menar Odd Klofsten. Det är också viktigt hur kommuner och centrala myndigheter agerar. Och det varierar. Odd berömmer Nacka för att kommunen bekostat själva maskinerna och har drivit på för att minska utsläpp och förbättra miljön kring båtklubbar och marinor.

Odd fick många nomineringar till priset. Flera av dem tryckte på hans personliga engagemang och uthållighet i arbetet för en friskare Östersjö. Kanske blir Boatwasher med tiden en succé som företag. Hittills har ägarna dock inte kunnat ta ut någon ersättning för sitt arbete.
Bilden till höger: Priset delades ut på kommunfullmäktiges möte. Efteråt blev det mingel och diskussion. Här pratar Odd Klofsten med stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Mindre plast på Barkbåten

Förskolechefen Regina Bergman berättar att Barkbåtens förskola startade som ett föräldrakooperativ, men numera drivs som aktiebolag.
-Föräldrarna gick tidigt in för att ha ekologisk mat, så vi har haft ett klart miljötänkande länge. För två år sedan började vi också granska vad leksaker och utrustning vi använder innehåller. Vi fick inspiration från ett material från Naturskyddsföreningen, och att vi fick vara med i en studie som kommunen stod bakom gav jobbet mer stadga.

Idag är listan på prylar som har bytts ut på förskolan lång. Några exempel:

 • elektronik är utrensad,
 • plastmuggar och plastglas är utbytta till glas och metall,
 • köksredskap är utbytta från plast till trä och metall (kannor, mått, byttor, slevar med mera),
 • skumgummimadrasser är kastade,
 • plasten i pysselmaterialet är bortsorterat - kartong, papper och naturmaterial används istället,
 • plastdockor är utbytta till tygdockor och bilar till träbilar,
 • allt lekmaterial i plast i hemvrån är utbytt till trä och porslin,
 • städprodukter är miljömärkta och parfymfria,
 • nitrilhandskar används vid blöjbyten och matlagning.

Miljömålskommitténs motivering framhåller att förskolan redan uppfyller nästan hela den lista på 27 punkter om giftfri miljö som man vill att alla förskolor på sikt ska klara, och ger en eloge för att barnen har involverats i arbetet.
-Vi förklarar vad vi förändrar, på ett sätt som barnen kan förstå, säger Reginas kollega Hanna Mankeus. Och när vi byter ut leksaker ser vi ju till att vi har skaffat nya och bättre innan det gamla åker ut.
-För barnen är veckans höjdpunkt att få gå till återvinningsstationen!
Bilden till höger: Carina Andrésen, som arbetar med kommunens satsning på giftfria förskolor, tillsammans med Regina Bergman från Barkbåten.

Det blev förstås jubel när barnen fick beskedet att deras förskola vunnit. Nu kommer de att ha ett fint diplom uppsatt, som påminnelse och sporre till fortsatt arbete.

Läs mer: Alla förskolor ska bli giftfria

Motiveringar

Miljöpriset, som delas ut för första gången i år, ska uppmuntra till betydelsefulla insatser som bidrar till Nackas lokala miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Rent vatten, God bebyggd miljö eller Ett rikt växt- och djurliv samt till en hållbar utveckling av miljön. Tema för 2016 års miljöpris är Giftfri miljö.

Motivering till Boatwashers pris:
Genom sitt engagemang och sin outtröttliga energi har Boatwasher fått cirka 3500 båtägare att använda båttvätt som alternativ till båtbottenfärg. Boatwasher har bidragit till att minska utsläppen till havsmiljön och Östersjön av giftig båtbottenfärg motsvarande 7000 liter och därmed bidragit till ett renare hav och - en giftfri miljö. Tack vare deras bidrag är Nacka kommun en av de kommuner i landet som har flest båtbottentvättar.

Motivering till Barkbåtens pris:
Under flera år har förskolan arbetat systematiskt och långsiktigt för att barnen ska få en giftfri miljö. Förskolan har vidtagit många åtgärder, och uppfyller nästan hela Nacka kommuns checklista för att uppnå kriteriet som giftfri förskola, som ska ha uppnåtts först år 2020. Genom en stark vision och stort driv har förskolan arbetat med utbyte av olämpliga material för att bli en giftfri förskola. En särskild eloge för att arbetet sker tillsammans med barnen!

Förutom huvudpriset får tre förskolor och en skola hedersomnämnanden. Den utmärkelsen går till Backeboskolan, Backeboskolans förskola, Förskolan Lilla Nacka och Vårgärdets förskola.
Bilden till höger: Hans Peters tillsammans med Victoria Blom, förskolechef på Värgärdets förskola.

Gemensam motivering:
Flera förskolor och en skola har arbetat mot målet om att bli en giftfri förskola/skola och tillhör de bästa i Nacka kommun. Målinriktat och med stor iver är förskolan/skolan på god väg att uppnå Nacka kommuns checklista om en giftfri förskola/skola. Barnen kommer snart att få en giftfri förskola/skola. Vi hoppas att ni kommer att sprida ringar på vattnet åt fler verksamheter i Nacka!

Läs om Nackas miljömål

Sidan uppdaterades: