Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Utomhus

Motionsspåren, vandringslederna och strandpromenaderna i Nacka är anlagda för promenader och löpning. Därför behöver du som cyklar ta det lugnt, visa hänsyn och lämnar företräde till dem som går eller springer. I naturreservaten kan olika regler gälla. Läs på skyltarna i reservatet vad som gäller.

Allmänt om cykling i naturen

Skonsam cykling i naturen går bra. Ta det försiktigt, visa hänsyn och anpassa ditt körsätt efter underlag för att inte skada marken i onödan. Cykling sliter på leder och motionsspår. En enskild cyklist gör inte mycket skada, men många cyklister kan göra det.

Skonsam cykling innebär att:

  • undvika mjuka blöta stigar, särskilt på våren och hösten, när det är extra blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper såsom berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och våtmarker
  • vara medveten om att grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark
  • visa hänsyn mot gående, löpare och ridande.

Det finns inget allmänt förbud att cykla i motionsspår, på vandringleder eller längs strandpromenader i Nacka. I naturreservaten kan olika regler gälla för cykling. Reglerna finns på skyltar i reservaten och på webbsidan för respektive naturreservat. På sex av kommunens anlagda motionsspår eller slingor är cykling förbjuden.

På naturvårdsverkets sida kan du läsa mer om cykling i naturen och allemansrätten.

Motionsspår med cykelförbud i Nacka

Vissa motionsspår har cykelförbud enligt de lokala ordningsföreskrifterna i Nacka.
På sidan om motionsspår och vandringsleder hittar du de motionsspår där det råder cykelförbud.

Var du får cykla i naturreservaten är reglerat i särskilda ordningsföreskrifter

Nacka har flera naturreservat varav ett ligger i det stora gröna Erstaviksområdet och utgör basen för friluftsliv och motion i Nacka. Naturreservatens ordnings- och skötselföreskrifter reglerar bland annat var det är tillåtet att cykla.

På respektive naturreservats sida under rubriken "Regler för allmänheten" hittar du information om var det är tillåtet att cykla.

Cykla i Erstavik

Erstaviks naturområde är ett populärt mål för friluftsliv - helt unikt genom sin storlek och närhet till bostadsområden i Nacka och Stockholmsregionen.

Vägarna i Erstavik är enskilda och motorfordon utan tillstånd är inte tillåtna inom Erstavik. Förbudet gäller även mopeder. Därför är vägarna också mycket mer lämpliga för promenader och cykelturer.

Du som cyklar i Erstavik:

  • får cykla på vägar och markerade leder där marken inte tar skada.
  • behöver ta det lugnt och visa företräde och hänsyn till dem som går eller springer.
  • behöver anpassa din fart efter vägen och andra besökare.
  • behöver ta det särskilt lugnt när du möter ryttare. Hästar blir lätt skrämda

Läs mer om Erstaviks naturområde här
Läs mer om att Erstavik och allememansrätten

Sidan uppdaterades: