Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tallticka.jpg

Denna vedlevande svamp visar sig enbart på över 100 år gamla tallar. Vad heter den?

1 Tallticka

x Klibbticka

2 Eldticka

Denna ticka har minskat mycket i Sverige de senaste åren till följd av skogsavverkningar av gammal tallskog samt kapning av gamla träd i trädgårdar och stadsmiljöer. Idag är den klassad som nära hotad på svenska rödlistan.

Två frågor kvar! Fortsätt cirka 300 meter längs röda spåret tills du kommer tillbaka till kraftledningsgatan.

Klicka här för nästa fråga

Sidan uppdaterades: