Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

3.jpg

I naturreservatet finns speciella regler men vilken är den viktigaste regeln enligt Allemansrätten?

1 Märkas så lite som möjligt

x Inte störa inte förstöra

2 Inte lämna några spår

Fortsätt cirka 350 meter åt nordost tills röda spåret åter korsar Booleden för att svara på sista frågan.

Klicka här för nästa fråga

Sidan uppdaterades: