Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Reservatet ligger i Erstaviks naturområde, öster om Ältavägen, mellan Älta och Kolarängen. Det är granne med naturreservatet Älta mosse–Strålsjön.

Genom reservatet går delar av en mäktig rullstensås och terrängen runt Strålsjön domineras av gles pelartallskog och hällmarkstallskog. Området är lättillgängligt och välbesökt och utnyttjas bland annat till bad, skid- och skridskoåkning, promenader, svamp och bärplockning.

Längs krönet av den sandiga och grusiga rullstensåsen ligger ett pärlband av boplatser från stenåldern. Karaktäristiskt för dessa boplatser är att de var belägna i sluttningar i anslutning till skyddande vikar. För fem tusen år sedan gick vattenlinjen betydligt högre än idag och stora delar av det nuvarande landskapet var täckt av havsvikar. De krukskärvor som har hittats på platsen tyder på det det var så kallade gropkeramiska boplatser och att näringsfånget huvudsakligen bestod av fiske, jakt och svinskötsel.

Strålsjön – Erstavik ligger i Erstaviksområdet, som ägs av familjen af Petersens. Eftersom man under lång tid har bedrivit sammanhängande jord- och skogsbruk har stora områden bevarats gröna. Öppna ängsmarker, skog, badsjöar, stigar och spår karaktäriserar området. Erstavik är av riksintresse för sin kulturhistoria och sin stora betydelse för friluftslivet. I sin helhet är Erstavik 2400 hektar stort.

Läs mer om Strålsjön
Läs mer om Erstavik

Fakta

Areal: 63 ha
Areal vatten: ca 3 ha
Markägare: Erstaviks Fideikommiss samt Carl af Petersens, Eva Runske och Erik af Petersens
Förvaltas av: Markägarna

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (PDF-dokument, 5,1 MB)

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Hitta hit

Till reservatet kan man komma med buss från Slussen. Stig av vid hållplatsen Ormbunksvägen. Man kan också ta buss från Gullmarsplan till hållplatsen Erstaviksvägen.

Med bil åker man via Ältavägen och svänger av vid Erstaviksvägen. Efter cirka en kilometer finns en parkering.

Webbkarta (zoombar karta) med reservatet i fokus:

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)
(Strålsjön-Erstavik och Älta mosse-Strålsjön)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.