Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Hitta hit

Karta erstavik.JPG

Om du åker Saltsjöbanan kan du ta dig ut till Erstavik från stationerna Storängen, Saltsjö-Duvnäs, Östervik, Fisksätra, Tattby, Erstaviksbadet och Solsidan. Du kan också komma snabbt ut i Erstaviksnaturen från Hellasgården i Nackareservatet eller Lovisedal (Älta).
Högupplöst karta/skylt över Erstavik (pdf)

Nacka kommun har hand om skötseln av Gröna, Blå och det nya Vita spåret.
Karta över de större vandringslederna i Erstavik (jpg)

Erstavik är stort. Förutom vatten och kanske matsäck är en bra karta klokt att ha med sig på en utflykt i det stora Erstaviksområdet.

Naturkartan - din hjälp i naturen

Mobilappen Nackas naturkarta är en vägvisare till pärlor i Nackanaturen. Du kan ha nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute. I appen finns beskrivningar av motionsspår, vandringsleder och naturområden! Informationen är kopplad till en karta, som också håller reda på var du just nu befinner dig.
Läs mer om hur du skaffar Nackas naturkarta här.

Beställ spårkarta över Erstavik och Nackareservatet

En orienterings- och spårkarta över både Nackareservatet och Erstavik kan vara klokt att ha med sig särksikt om du rör dig i de västra delarna av Erstavik där du kan komma att stöta på spår som utgår från Hellas gården i Nackareservatet. Skalan är 1:15.000, vilket innebär att 1 cm på kartan motsvarar 150 meter i verkligheten.

Här kan du beställa orienteringskartan

Tryckta kartor över Erstavik

För utskrift finns Erstavikskartan uppdelad i fyra delar som kan skrivas ut på A4-papper. Vill du ha en karta över hela området kan du klippa rent och klistra ihop dem, se markeringar i kanterna.
Område 1, nordväst (PDF-dokument, 11 MB)
Område 2, nordost (PDF-dokument, 10,9 MB)
Område 3, sydväst (PDF-dokument, 10 MB)
Område 4. sydost (PDF-dokument, 9,3 MB)

En orienterings- och spårkarta över både Nackareservatet och Erstavik finns till försäljning. Skalan är 1:15.000, vilket innebär att 1 cm på kartan motsvarar 150 meter i verkligheten.
Här kan du beställa orienteringskartan

Rör du dig i de västra delarna av Erstavik kan du stöta på en del av de spår kring Hellasgården som Stockholms stad har hand om. För att inte ta miste på vart olika spår leder kan det vara klokt att förse sig även med en spårkarta för Nackareservatet.
Hellasgårdens spårkarta

Erstavik i ett nötskal

erstavik-herrgarden.jpg

Erstavik ett populärt mål för allmänhetens friluftsliv - helt unikt genom sin storlek och närheten till bostadsområden i Nacka och Stockholmsregionen.

Läs mer om Erstavik som natur- och kulturområde

Erstavik ett populärt mål för allmänhetens friluftsliv - helt unikt genom sin storlek och närheten till bostadsområden i Nacka och Stockholmsregionen.Vare sig du väljer att gå, cykla, ta bussen, Saltsjöbanan eller bilen så är du snart ute i Sveriges mest stadsnära storskog.

Klassiska vandringsleder

Gröna spåret, Blå spåret och Sörmlandsleden är leder med tradition. Blå spåret firade hundra år 2017. Sörmlandsleden har varit en föregångare bland de låglandsleder som skapats de senaste årtiondena. Mycket ideellt arbete och samarbete med markägare ligger bakom tillkomsten av lederna.

Skador på vita spåret efter avverkningar

2021-03-04
Avverkningar av träd har gjorts för att stoppa spridning av granbarkborre. För att transportera bort timret har det vita spåret använts, vilket har lett till stora skador på leden.
Se kartbild som visar vilken delav vita spåret som är skadat. (Bild, 227 kB)
Skadorna kommer att repareras när marken har torkat upp.

Skötsel av leder och skyltar

Numera har Nacka kommun hand om skyltning och skötsel av några av de större vandringslederna som ska vara till nytta för besökare i Erstavik. Ansvaret bygger på ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och markägaren.

Vid naturliga entréer till området har vi satt upp stora skyltar med karta och information om vad Erstavik är. Vid nära 40 korsningar och stigförgreningar finns tydliga vägvisningsskyltar. I sanka passager har vi byggt nya spänger.

Nacka kommun har hand om skötseln av Gröna, Blå och det nya Vita spåret i Erstaviks naturområde. Gröna och Blå spåret är märkta med prickar på träd och pinnar utmed vägar samt Vita spåret, en relativt ny markerad led som går i nord-sydlig riktning, mellan Snörom vid Ältavägen och Saltsjö Duväs.
Karta över de större vandringslederna i Erstavik (jpg)

Inga papperskorgar i Erstavik

Några papperskorgar finns inte i Erstavik. Det passar inte in i skogsmarker av det här slaget. Det som gäller för besökare är allemansrättens grundregel om att "inte störa och inte förstöra". Ditt skräp tar du med dig när du går hem.

Erstavik gränsar till Nackareservatet

Nackarservatet är ett av de mest besökta naturreservaten i landet. Reservatet ligger delvis i Nacka och delvis i Stockholm, men det är Stockholms stad som äger marken och ansvarar för skötseln. Det finns ett väl utbyggt nät av spår i reservatet, med Hellasgården vid Källtorpssjön som utgångspunkt.
Läs mer om Nackareservatet här

Motorfordon utan tillstånd är inte tillåten på vägarna genom Erstavik.

Förbudet gäller även mopeder. Därför är vägarna så mycket mer lämpliga för promenader och cykelturer. Var dock beredd på att traktorer och timmertransporter kan dyka upp. De hör till godsets jord- och skogsbruk. Du kan också träffa på bilar och andra fordon som de som bor eller arbetar inom området kör. De har markägarens tillstånd.

Allemansrätten

Oavsett på vilket sätt du besöker Erstavik ska du känna till grunderna för allemansrätten. Du får bara utnyttja marken på ett sådant sätt att det inte "medför nämnvärd skada eller olägenhet" för markägaren eller någon som till exempel arrenderar ett område eller hyr en byggnad. Tänk på att Erstavik är ett jord- och skogsbruksområde med växande åkrar, hagar med betande djur och planterad skog!
Här kan du läsa mer om om allemansrätten och Erstavik

Aktiviteter och besök i grupp

Det brukar inte vara några problem för skolklasser att göra naturutflykter och friluftsdagar i Erstaviksmarkerna. Här finns mycket att upptäcka, och alla kan vinna på att barn och skolungdomar får praktiska kunskaper om natur och miljö - allra helst i de marker man har inpå knutarna. Men samråd ändå alltid med godsförvaltningen i god tid, för att välja lämpliga områden och undvika missförstånd!

När det gäller organiserade aktiviteter som orienterings- eller hundtävlingar brukar Erstavik vara restriktiva. Det förekommer inte heller några stora löptävlingar i området. Den främsta orsaken är att markägaren vill bevara ett så ostört djurliv som möjligt och undvika hårt slitage på naturen. Kontaktinformation till Erstavik

Etablerade aktörer inom friluftsliv i Erstavik

Erstaviks markägare upplåter mark och vatten till några föreningar och företag som arrangerar friluftsaktiviteter inom avgränsade områden. Kanske vill du bli medlem i någon av föreningarna, eller anlita något av företagen för ett event?

Några av det största aktörerna är:


Saltsjöbadens Golfklubb
En av landets äldsta golfklubbar, som idag har en 18- och en 9-hålsbana i ett område mellan Fisksätra och Solsidan.
Läs mer på www.saltsjobadengk.se


Enskede Sportfiskeklubb
Klubben arrenderar den mycket fina Sandasjön, där man har planterat in ädelfisk. Fiskekort köps genom klubben.
Läs mer på www.esfk.se

Äventyrsbanan
Företaget bedriver äventyrspedagogik för grupper - t.ex. skolor, föreningar och företag - i ett skogsområde nära Erstaviks gräns mot Älta.
Läs mer på www.aventyrsbanan.se

Naturtjänst AB
Företaget arrangerar vildmarksäventyr för företag.
Läs mer på www.naturtjanst.se

Sidan uppdaterades: