Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tattby naturreservat

Tattby naturreservat är ett stort naturområde i Saltsjöbaden. Sjöarna Dammsjön och Lundsjön som sammanbinds med varandra ingår delvis inom reservatet. Reservatet rymmer förutom sjöarna en dramatisk natur, härliga strövområden och vackra utsiktspunkter.

Hitta hit

Åker du kommunalt: Ta Saltsjöbanan till hållplats Tattby, Erstaviksbadet eller Solsidan.

Med bil: Kör Saltsjöbadsleden, sväng av från Skyttevägen mot Erstaviksbadets parkering.

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)

Fakta och dokument

Areal: 142 ha
Areal vatten: 17 ha
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun och Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar.

Tattbys Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (PDF-dokument, 4,2 MB)

Att göra i reservatet

Bad

Utmed sjöarnas branta stränder råder en nästan trolsk stämning. Du kan bada naturbad i både Dammsjön och Lundsjön, men det finns ingen anordnad badplats. Ett spännande inslag är Dammsjöns flytande öar.
Läs mer om Lundsjön-Dammsjön

Fiske

I sjöarna finns gott om fisk, däribland abborre, gädda, sarv och braxen, lake och inplanterad regnbåge. Fiskerätten i den östra delen av sjöarna Lundsjön och Dammsjön har upplåtits till Saltsjöbadens Fiskevårdsförening. Du kan bli medlem för 100 kr per år. Vintertid sker pimpelfiskning.
Läs mer om Saltsjöbadens fiskvårdsförening


tattby utsikt.jpg

Vandringsleder och motionspår

Från Erstaviksbadet parkering vid Dammsjön är det bara några steg ut i Tattby naturreservat. Det här är också en bra plats för att starta en vandring på Blå eller Gröna spåret genom Erstavik bort mot Hellasgården. Spåren är cirka 10 km vardera och tillsammans bildar de en rundslinga på 20 km.

Tattby - Erstavikspromenaden, cirka 7 km
En annan härlig promenad utgår från Tattby station, in i reservatet förbi Dammsjön, Lundsjön och därifrån vidare in i grannområdet Erstavik till sjön Trehörningen, och därifrån ner Erstaviksbadet och tillbaka. Turen är på drygt 7 km och löper genom varierad och vacker natur med berg, sjöar, skog och hav. Är du bilburen kan du parkera vid Dammsjön (Erstaviksbadets parkering). Då kortas promenaden till cirka 5 km.
Beskrivning och karta över promenaden (pdf)

Tattby motionsspår

Motionsspåret är en belyst slinga på 1 370 meter som utgår från en plats bakom idrottsplatsen intill Samskolan. Belysningen utgör slingans markering. Underlaget är så pass plant att det går utmärkt att gå med barnvagn. Härlig skogspromenad. Ingen annan markering än belysningen.

Saltsjöbadens "lugna promenad"
Promenaden är markerad slinga på 4,2 km som tangerar reservatet vid Lundsjöns norra strand, där också Saltsjöbadens golfbana ligger. Promenaden börjar vid Tippens station och ska helst promeneras motsols.
Läs mer om lugna promenaden och ladda ner karta och folder

Grillplats

I närheten av Erstaviksbadets parkering finns en anordnad grillplats.

Slalom

I de östra delarna av reservatet ligger Saltisbacken som har en Vinterstadio utrustad med lift och slalombacke. Det är Saltsjöbadens slamlomklubb som driver anläggningen Vinterstadion. Från Saltisbackens topp har du en vidsträckt utsikt över skärgårdslandskapet. Om du inte åker med bil kan du ta dig till backen med Saltsjöbanan. Kliv av vid Solsidans station och promenera 650 meter.
Läs mer om Vinterstadion

MTB-cykling

Bredvid Saltisbacken arrenderar Saltsjöbadens CK en yta för MTB-cykling. All cykling sker på egen risk.

Natur och kultur

Reservatet innehåller en variationsrik flora och fauna. Här finns dramatisk urskog och vandrande öar.
Det finns bland annat ett område med urskogsliknande barrskog som räknas till ett av Nackas finaste trädbestånd. Skogen har ett högt naturvärde. Urskogen kännetecknas av att den är opåverkad av mänsklig verksamhet som jordbruk och skogsbruk.

Vid Dammsjöns södra del finns kvarlämningar av Erstaviks kvarn som hade en aktiv verksamhet i 170 år.
Här kan du läsa mer om du vill fördjupa dig i Tattbys natur och kultur

tattby skog.jpg

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Tälta mer än ett dygn
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.
 • Cykla i eljusspåret
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.
Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Tattby naturreservat

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: