Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lundsjön-Dammsjön

Lundsjön ligger i ett välbesökt strövområde norr om Erstaviken. Den är en fin bad- och fiskesjö. Sjön sammanbinds i söder med Dammsjön. I branten söder om Dammsjön finns rester av Erstaviks kvarn. Sjöarna ligger delvis inom Tattby naturreservat.

Sjöfakta

Yta 24,2 hektar
Medeldjup 4,9 meter
Maxdjup 10,7 meter
Nivå 23,9 meter över havet
Volym

Bild ovan: Dammsjön med flytande ö. Foto Ronny Fors.

Friluftsliv

Motion

Fina vandrings- och cykelvägar finns i omgivningarna. Saltsjöbadens lugna promenad - en markerad slinga på drygt 4 km - passerar vid Lundsjöns norra strand, där också Saltsjöbadens golfbana ligger.

Fiske

Fiskerätten i den östra delen av sjöarna har upplåtits till Saltsjöbadens Fiskevårdsförening. Sjön används för pimpelfiske vintertid. Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, mört och sarv.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Mycket växtlighet har brett ut sig i sjöns södra sund mot Dammsjön och i sjöns norra del. Tre flytande öar, som till största delen består av torv med myrmarksväxter, finns i Dammsjön.

Den omkringliggande naturen är omväxlande med rikt växt- och djurliv. Lom observeras regelbundet i sjön. Stränderna består mest av hällmarkstallskog.

Nacka kommun räknar Lundsjön till de sjöar som ligger i ekologiskt känsliga områden. Enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram hör Lundsjön till de mest värdefulla områdena i länet. Utvidgat strandskydd gäller.
Tattby naturreservat

Lundsjön-Dammsjön ligger också inom det stora naturområdet Erstavik.
Läs om Erstavik

Miljötillstånd

Lundsjön är näringsrik. Syrebrist uppträder ofta ner till 6 meters djup, vilket motsvarar cirka 40 procent av sjöns botten. Sjön har tidigare påverkats av näringsrikt dagvatten från golfbanan. Det har numera avletts så att det inte belastar sjön.

Eftersom sjön under längre tid har påverkats av gödande tillflöden har näring bundits i bottensedimenten. Vid syrebrist i delar av sjön har framför allt fosfor från sedimenten kommit i omlopp och åter kunnat utnyttjas biologiskt. Det har ökat utbredningen av växter i sjön.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Klassningen ovan gäller Lundsjön.

Sidan uppdaterades: