Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sandasjön

Sandasjön är en skogssjö i det stora Erstaviksområdet. Källvatten som filtreras genom Stockholmsåsen vid sjöns västra strand lockar många att hämta vatten. Enskede Sportfiskeklubb arrenderar sjön för fiske av framför allt öring. Nackas reservvattentäkt ligger vid sjön. Både sjön och dess omgivningar är därför vattenskyddsområde.

Bad och friluftsliv

Bad

Ingen allmän badplats finns, men fina möjligheter till bad från klippor.

Motion

Sörmlandsleden passerar norr om sjön. Markerade motionsspår finns i omgivningarna.

Fiske

Sandasjön är en mycket uppskattad fiskelokal och ädelfisk har inplanterats. Enskede sportfiskeklubb förvaltar fiskerätten och säljer fiskekort till allmänheten.
Fiske och fiskerätt

Tillgänglighet

Det går att ta sig fram till fots utmed stränderna. För hela sjön gäller utvidgat strandskydd.

Sandasjön ligger i Erstaviksområdet, som är klassat som riksintresse för friluftslivet. Riksintresset ska bevakas i allt arbete med samhällsplanering.
Om Erstavik

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Fiskbeståndet består av småväxt abborre, gädda, mört, braxen och ruda samt inplanterad regnbåge, bäckröding och öring.

Sjön och dess omgivning har ett botanisk, zoologisk och geologisk värde. Sandasjön räknas av Nacka kommun som en ekologiskt känslig sjö.

Vid sjöns södra ände finns Nacka kommuns reservvattentäkt. Därför har föreskrifter om skydd införts i ett område som omfattar Sandasjön och dess tillrinningsområde. De innebär bland annat skärpta regler om hur oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäring får hanteras i området.
Läs mer om reservvattentäkten

Miljötillstånd

Sjön är näringsfattig. Siktdjupet är litet till måttligt. Syrebrist uppträder vissa år i sjön upp till cirka 2 meters djup, vilket motsvarar 60 procent av sjöns botten. Sandasjön har inte mottagit något förorenat dag- eller spillvatten. Motståndskraften mot försurning är god.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Sjön kalkades 1984. Inga nya åtgärder har planerats.

Sjöfakta
Yta 7,0 hektar
Medeldjup 2,5 meter
Maxdjup 4,7 meter
Nivå 25,8 meter över havet
Volym 170 000 m³
Tillrinningsområde 1,99 km² - varav sjö 0,08 km², bebyggelse km², öppen mark 0,05 km², våtmark 0,06 km², skog 1,80 km²
Sjönummer 61/62:164

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.