Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Söderbysjön

Söderbysjön ligger inom Nackareservatet. Flera promenad- och cykelvägar genom reservatet går utmed sjön. Den barnvänliga badplatsen och andra platser vid sjön lockar mängder av besökare. Björkhagens golfbana ligger intill sjön.

Bad och friluftsliv

Bad

Söderbysjöns badplats ägs och sköts av Stockholms stad. Där finns en barnvänlig sandstrand omgiven av generösa gräsytor.
Badplatser i Älta

Motion och friluftsliv

Förutsättningarna för motion och friluftsliv är goda. Flera motionsspår, som utgår från Hellasgården, passerar nära sjön. Sörmlandsleden börjar vid Björkhagens kyrka och passerar sedan nära sjön.

Vintertid används sjön för skridsko- och skidåkning. Sjön används även för paddling. Björkhagens golfbana ligger intill sjön, med klubbhus och servering nära badplatsen.

Fiske

Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön. Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, gädda, sutare, mört, braxen och björkna samt musselarten stor dammussla.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Ett brett bälte av gula näckrosor och säv med inslag av vattenpilört täcker sommartid vattenytan i norra delen av sjön. Sjöns västra vik är till stora delar täckt av säv och gula näckrosor. Den östra viken är beväxt med starr, fräken, gul näckros och säv. Gräsand och enstaka exemplar av sothöna och skäggdopping häckar i området. En bäverfamilj har på byggt en hydda i sjön.

Mellan Ulvsjön och Söderbysjön finns två sällsynta insektsarter, en skinnbagge (Stor aspbarkskinnbagge, Mezira Tremulae) och en långhorning (Strangalia Attenuata).

Söderbysjön och Dammtorpssjön ingår i EUs nätverk för värdefull natur Natura 2000. Sjön ligger också i Nackareservatet (naturreservat). Utvidgat strandskydd gäller för hela sjön.
Om Nackareservatet

Miljötillstånd

Söderbysjön har under lång tid påverkats av näringsrikt vatten från Ältasjön, som ligger högre upp i sjösystemet. Siktdjupet kan understiga 1 meter på grund av algblomningar. Fosfor- och kvävehalterna är höga. Syrebrist har ibland orsakat svavelvätebildningar på bottenvattnet med fiskdöd som följd.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Det är viktigt att avlasta sjön från näringsrikt vatten.

Sjöfakta
Yta
Medeldjup 15,0 hektar
Maxdjup 2,4 meter
Nivå 5,5 meter
Volym 360 000 m³
Tillrinningsområde 8,98 km² - varav bebyggelse 0,25 km², öppen mark 0,15 km², våtmark 0,34 km², hårdgjorda ytor 0,10 km², skog 2,03 km²
Sjönummer 61/62:5

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.