Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vittjärn

Den lilla Vittjärn i norra Boo är en omtyckt sjö för bad och fiske. Den har klart vatten och hör till de få Nackasjöar som aldrig drabbats av tillrinnande föroreningar.

Sjöfakta

Yta 3,0 hektar
Medeldjup 5,0 meter
Maxdjup 9,0 meter
Nivå 34,9 meter över havet
Volym 130 000 m³

Bad och friluftsliv

BAD

Vittjärns badplats är ett vackert naturbad där man badar från klipporna.

Läs mer om badplatser i Boo

Många Nackabor kallar Vittjärn för Trollsjön. I södra Boo finns ett naturreservat som heter Trollsjöns naturreservat, där det ligger en lite mindre sjö som också heter Trollsjön. Det kan vara bra att känna till så att man inte förväxlar dem.
Trollsjöns naturreservat

Promenera i området

Strövområden finns i Skarpnäs och mot Hasseludden. Markerade spår saknas dock.

Fiske

Fisket förvaltas av Boo Fiskevårdsområdesförening. Fiske, förutom kräftfiske, är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, till exempel metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten i sjön är mycket sparsam. Den är huvudsakligen koncentrerad till några vikar där bladvass, näckrosor, vattenklöver och busk- och sjökantsvegetation växer. Markerna runt sjön består av hällmarksskogar. Det tunna marktäcket slits genom de många besöken av badare och fiskare.

Enligt länsstyrelsen ligger Vittjärn i ett av de mest värdefulla områdena i länet och har ett högt naturvårdsvärde. Området är även viktigt ur rekreations- och friluftssynpunkt. Sjön klassas av Nacka kommun som ekologiskt känslig.

Strandskydd gäller i vattnet, och i varierande omfattning på land utmed sjön.

Miljötillstånd

Vittjärn är en näringsfattig sjö med bra siktdjup. Påverkan från omgivningen är låg.

Sjön är försurningskänslig. Efter att ha kalkats har den emellertid idag god buffringskapacitet.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Vittjärn har kalkats vid två tillfällen. Kalkning bör ske i framtiden om alkaliniteten blir lägre än 0,05 mekv/l.

Sidan uppdaterades: