Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka investerar för att minska koldioxidutsläppen

Nacka kommun bjuder som första kommun i Sverige in företagare att delta i Nacka budgetkontrakt; vår storsatsning på att minska koldioxidutsläppen. Genom innovationsverktyget CERO ska företagare i kommunen kunna få en kostnadsfri, skräddarsydd analys och åtgärdsplan för hur de ska kunna minska de egna transportrelaterade utsläppen.

Budgetkontraktet, som presenterades för första gången på Nacka Klimatnätverks möte den 6 oktober, beskrivs som ett viktigt steg i att nå kommunens mål om minskade koldioxidutsläpp.

-Utsläppsmängden går att påverka genom att förändra vanor och beteenden. Inte bara inom tjänstesektorn, men också bland privatpersoner. För att kunna nå våra mål måste såväl kommun som näringsliv och civilsamhälle arbeta tillsammans, säger Per Enarsson, miljöchef.

Nacka kommun, som sysselsätter över 4000 personer kommer först och främst att låta analysera sin egen verksamhet, men har som mål att skala upp satsningen ytterligare.

I och med lanseringen av koldioxidbudgeten tidigt under 2022 blev det tydligt att transporter är den största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp i kommunen. Hela 40 procent av koldioxidutsläppen i kommunen kommer från transport och av dem utgör personbilstrafiken 70 procent.

I likhet med många andra kommuner blev det också tydligt att Nacka kommun står inför stora utmaningar kommande år, om vi ska klara målsättningen om minskade utsläpp i enlighet med Parisavtalet.

En möjlighet för samtliga näringsidkare att göra skillnad

-Verktyget CERO är en innovativ och effektiv lösning som gör att företagen i Nacka snabbt och enkelt kan mäta och minska sin miljöpåverkan. Jag vill slå ett slag för den här mätningen och uppmuntra företagen i Nacka att delta och jämföra sig med varandra, säger näringslivsdirektör Mathias Forsberg.

CERO är en svensk innovation som stöttar organisationer med analys av de egna resvanorna samt erbjuder skräddarsydda målscenarior och åtgärdsplaner för att minska sin klimatpåverkan. Hittills har ett drygt 100-tal organisationer tillämpat den vetenskapliga metodiken CERO och över 90 procent har lyckats minska sina transportrelaterade utsläpp med upp till 30 procent.

För mer information och intresseanmälan till budgetkontraktet, besök Nacka Klimatnätverk.

Här kan du läsa mer om verktyget CERO.

Sidan uppdaterades: