Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Klimatnätverk

Nu är Nackas företagare välkomna att delta i Nackas klimatnätverk. Varje medlem agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att bidra till minskad klimatpåverkan i Nacka. Företagare erbjuds även möjligheten att delta i en kostnadsfri resvaneundersökning för att minska sina transportutsläpp.

Nacka Klimatnätverk

Kommunstyrelsens miljöutskott beslutade september 2019 att initiera Nacka klimatnätverk under 2020. Syftet är att kommunen och näringslivet ska samarbeta för en minskad klimatpåverkan och arbeta för ett klimatneutralt Nacka 2045.

Nu är Nackas företagare välkomna att delta i Nacka klimatnätverk. Genom erfarenhetsutbyte, inspiration och gemensamma krafter gör vi Nacka ännu mer klimatsmart!

Upplägg och struktur för nätverket

Ambitionen är att nätverksträffarna ska ske cirka två gånger per år med start i oktober 2020. Träffarna ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Varje medlem ges möjlighet att minska sin klimatpåverkan, till exempel inom energianvändning, trafik och transporter tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan. Varje medlem agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att bidra till mindre klimatpåverkan i Nacka.

Att arbeta för att minskad klimatpåverkan är inte bara viktigt för vår planet utan också en konkurrensfördel. Kommunen, och andra inköpsorganisationer, ställer allt högre krav på sina leverantörer att leverera bra affärer för såväl människan som för klimatet.

Gemensam färdplan

Nätverkets medlemmar har tillsammans med Nacka kommun ställt sig bakom en gemensam färdplan som sträcker sig till 2045. Medlemmar i nätverket åtar sig därför att stegvis implementera målen i sina egna verksamheter.

Färdplanen utgår från flera etappmål med slutgiltiga målet att nå netto nollutsläpp av växthusgaser 2045.

2020 - Nacka kommun och företag i nätverket överens om etappmål och färdplan

2022 - Nacka kommun och näringslivets aktörer har kartlagt sina utsläpp och satt egna klimatmål

2025 - Utsläppen av växthusgaser visar en tydlig minskande trend som helhet i Nacka och för enskilda företag

2030 - Minst 50% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2022)

2040 - Minst 75% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2022)

2045 - Netto nollutsläpp av växthusgaser

Anmäl ert företag till Nacka klimatnätverk!

Syftet med nätverket är att med gemensamma krafter och i samarbete mellan kommunen och näringslivet i Nacka minska vår klimatpåverkan och nå målet om klimatneutralitet till 2045. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i klimatnätverket skapar vi möjligheter att växa hållbart i en mer robust omställning, kommunen, politiken och Nackas näringsliv.

Genom att delta i nätverket förväntas varje deltagare att agera utifrån sina egna villkor men med det gemensamma målet att minska klimatpåverkan. Som deltagare i Nacka klimatnätverk ställer man sig bakom och är beredd att aktivt bidra till att Nacka ska bli klimatneutralt till år 2045. I anmälan anger du även om du vill att ditt företag lanseras och exponeras på nacka.se. Genom deltagande i klimatnätverket visar ert företag därmed upp ambitioner inom klimatområdet.

Nätverket samordnas av Kommunstyrelsens miljöutskott vilket kommer ge alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till Nackas organisation.

Välkommen att anmäla dig till fortsatta nätverksträffar där vi delar goda idéer och lär oss mer om vad vi kan göra för ett klimatneutralt Nacka!

Anmälan Klimatnätverk Anmäl dig via denna länk

Klimatnätverkets medlemmar

I listan hittar du alla företag och organisationer som är med i nätverket och ställt sig bakom nätverkets intentioner.

Allies AB
Backeboskolan
Boo Energi Försäljnings AB
ClimaCheck Sweden AB
Handelsbanken Nacka
ICA Maxi Nacka
K2A Knaust & Andersson Fastigheter
Mode 3 AB
MontLibre Group / Nx City Sweden
Nacka Energi AB
Nacka Församling
PK Produkter AB
Skepparholmen
SURE Studio
Sveafastigheter Bostad
TL Bygg AB
Yasuragi Hasseludden AB

1_Loggor_200-3_200.jpg2_Loggor_200-15_200.jpg3_Loggor_200_1_200.jpg5_Loggor_200-17_200.jpg6_Loggor_200-14_200.jpg7_Loggor_200-6_200.jpg8_Loggor_200-7_200.jpg9_Loggor_200-2_200.jpg10_Loggor_200-10_200.jpg11_Loggor_200-11_200.jpg12_Loggor_200-8_200.jpg13_Loggor_200-5_200.jpg14_Loggor_200-13_200.jpg15_Loggor_200-16_200.jpg16_Loggor_200-4_200.jpgHabitek.jpgThe Natural Step.jpgBygg Ole.jpgZupply.jpg17_Loggor_200-9_200.jpgNacka_Varmdo.pngSvenska Röda Korsets Logotyp (1).png

Sidan uppdaterades: