Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka kommun engagerad i Agenda 2030

Nacka kommun tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och har efter beslut i kommunfullmäktige införlivat de 17 globala målen från Agenda 2030 i sitt arbete. Agenda 2030 antogs av världens stats- och regeringschefer i september 2015 och består av ambitiösa mål och delmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling innebär att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter måste samverka för att säkerställa en hållbar framtid. Kommuner har en central roll i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globla målen. Nacka kommun har tagit på sig ansvaret att påverka och bidra till dessa mål på lokal nivå.

För varje av de 17 globala målen har Nacka kommun identifierat specifika aktiviteter och delmål som är relevanta för kommunen. Genom att sätta upp konkreta mål och åtgärder för varje område arbetar kommunen aktivt mot en mer hållbar framtid.

För att involvera Nackaborna har kommunen tagit fram exempel på hur man som individ kan bidra till att uppnå de globala målen. Genom att uppmuntra Nackaborna att agera på individuell nivå kan Nacka kommuns insatser förstärkas och bidra till en kollektiv positiv förändring som gör skillnad. Mer information om kommunens arbete med respektive mål hittar du längre ner på sidan.

Mer information

Läs mer om Nackas ambition med Agenda 2030 här.

Läs mer om kommunens arbete med respektive globalt hållbarhetsmål här.

Sidan uppdaterades: