Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Agenda 2030 - de Globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. De Globala målen är integrerade och odelbara.

Om Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen för hållbar utveckling eller Globala målen. På engelska kallas de SDGs (Sustainable Development Goals) eller Global Goals.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

  • Den miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
  • Den sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
  • Den ekonomiska – god resurshantering

Läs mer om de Globala målen här

FN:s hemsida om Agenda 2030

För vem gäller agendan?

Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna verksamheten och vilket ansvar och möjlighet man har att bidra till målen.

Agenda 2030 i Sverige

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation, Agenda 2030-delegationen, med uppgift att stödja och stimulera Sveriges arbete med de Globala målen för hållbar utveckling. Mandatet löpte fram till mars 2019.

Delegationens uppdrag var att:

  • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  • främja informations- och kunskapsspridning,
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.

Regeringens hemsida om Agenda 2030

Mer om regeringens Agenda 2030-delegation

Steg mot Agenda 2030 i Nacka

Nacka kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Just nu arbetar kommunen för att se hur Agenda 2030 och de 17 Globala hållbarhetsmålen kan implementeras och beaktas i planeringen i de delar som omfattar kommunens verksamheter.

I Kolada kan du se hur Nacka ligger till i arbetet med de Globala hållbarhetsmålen jämfört med andra kommuner

Glokala Sverige

Nacka kommun är med i Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra kommuner och regioner. Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstemän och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer om Glokala Sverige, hitta utbildningsmaterial och webbutbildning här

Glokala Sverige och de globala målen för hållbar utveckling (kort version)

1:34

Lär dig mer om Agenda 2030!

Vill du veta mer om Nackas kommuns arbete med de Globala hållbarhetsmålen kontakta gärna:

Helena Svärdh, Internationell samordnare
Stadsledningskontorets stab
helena.svardh@nacka.se
070-431 95 20

Anastasja Stengred, Miljösamordnare
Miljöenheten
anastasja.stengred@nacka.se
070-431 76 77

Sidan uppdaterades: