Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Så styrs Nacka

Agenda 2030 - för hållbar utveckling

September 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål med 169 delmål för hållbar utveckling. Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen på den lokala nivån. Nacka kommuns ambition är att de globala målen i Agenda 2030 ska genomsyra kommunens arbete.

Om Agenda 2030 och hållbar utveckling

Hållbar utveckling uttrycker en riktning och brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk - som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. Agenda 2030 innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor.

Agenda 2030 i Nacka

Nacka kommun har arbetat med hållbarhet genom sitt ordinarie styrsystem under många år. Den 15 juni 2020 tog kommunfullmäktige även beslut om en implementering av Agenda 2030. Beslutet innebär att Agenda 2030 ska utgå från kommunens befintliga styrmodell. Alla nämnder, enheter och kommunens bolag ska vara delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och skapa ett långsiktigt hållbart Nacka.

Varje nämnd och verksamhet i kommunen ska själva identifiera vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Den löpande rapporteringen och uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete ska ske i kommunens system för ledning och uppföljning.

Flera av kommunens grunduppdrag (till exempel skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till mål och delmål i Agenda 2030.

Läs mer om Nackas globala hållbarhetsmål här.

Hur ligger vi till?

Ett viktigt verktyg i Nackas hållbarhetsarbete är de nyckeltal för Agenda 2030 som publiceras i kommundatabasen Kolada. Nyckeltalen ger en god hjälp för kommunen att synliggöra och jämföra det egna hållbarhetsarbetet i relation till andra kommuners. Resultaten ska kontinuerligt redovisas i årsredovisningen. Årsredovisningarna går att hitta här.

Den öppna databasen Kolada

I den öppna databasen Kolada kan du se hur Nacka ligger till i arbetet med de globala målen, utifrån vissa nyckeltal. Här hittar du Kolada.

Vad kan du göra?

Genom att läsa lite mer om de Globala målen och svara på frågor om ditt liv kan du få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och bli målmedveten. Läs mer på Globala målens webbplats.

Vill du lära dig mer om Globala målen finns en utbildning som Statistikmyndigheten, SCB, tagit fram. Du hittar utbildningen för Globala målen här.

Relaterade länkar

Mer information

Vill du veta mer om Nackas kommuns arbete med de Globala hållbarhetsmålen kontakta oss via:

info@nacka.se

Sidan uppdaterades: