Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerat nödutsläpp av avloppsvatten

Den 29 augusti påbörjar Nacka vatten och avfall ett underhållsarbete i Porsmossens pumpstation i Saltsjö-Boo. För att kunna genomföra arbetet behöver det göras ett kontrollerat nödutsläpp av avloppsvatten i Höggarnsfjärden utanför Kummelnäs. Under utsläppet och en period efter att arbetet avslutats bör man undvika bad i närheten av utsläppsplatsen.

Uppdatering: Upphävd avrådan från bad

14 september 2023: Upphävd avrådan från bad efter ny provtagning av badvattenkvalitet

Nacka vatten och avfall har nu genomfört en sista provtagning i kustvattnet utanför Kummelnäs. Resultatet av provtagningen visar att de nya värdena är nära de referensvärden som togs innan nödutsläppet genomfördes från Porsmossens pumpstation. Resultat visas i tabellen hos Nacka vatten och avfall.

I och med de nya provresultaten hävs rekommendationen om att avstå från bad i Höggarnsfjärden utanför Kummelnäs.

Observera att inga fler uppdateringar kommer att göras på denna webbsida.

Uppdatering: Första provtagning

8 september 2023: Första provtagning av badvattenkvalitet

Nacka vatten och avfall har nu genomfört två provtagningar i kustvattnet utanför Kummelnäs. Den första provtagningen är referensprover, som vi använder för att jämföra värdena före och efter utsläppet. Ytterligare provtagning kommer att genomföras.

De första proverna efter att utsläppet gjorts visar en tydlig ökning av värdena för E. coli. De förhöjda värdena innebär dock inte att gränsen för tjänligt badvatten överskridits.

Hos Nacka vatten och avfall kan du läsa mer om värderna från provtagningen.

Avrådan från bad kvarstår

Även om värdena från provtagningen inte visar att vattnet är otjänligt så avråder vi fortfarande från bad. Ny provtagning genomförs under nästa vecka.

Uppdatering: Arbetet med Porsmossens pumpstation är nu slutfört

29 augusti kl.15.00

Arbetet med Porsmossens pumpstation är nu slutfört och stationen är nu åter i normal drift. Det planerade nödutsläppet har upphört vilket betyder att vi inte längre släpper ut avloppsvatten i Höggarnsfjärden.

  • Arbetet blev framgångsrikt och gick mycket smidigt. Utsläppet varade mellan kl. 7.30–13.15, och pumpstationens bassänger hindrade skräp och annat fast material från att släppas iväg med avloppsvattnet ut i fjärden.
  • Vi avråder fortfarande från bad, och kommer nu att ta badvattenprover under en tvåveckorsperiod. Resultaten av badvattenproverna publiceras på denna sida.
  • Volymen som släpptes ut kommer att publiceras på våra sidor för bräddning inom kort.

Tidigare information

  • Arbetet kommer att pågå dygnet runt och förväntas ta maximalt tre dagar.
  • Utsläppet görs via en lång bergstunnel och ledning med utlopp vid sjöbottnen på 18 meters djup, cirka 110 meter ut i fjärden.
  • Platsen för utsläppet är markerad på kartan nedan.
  • Var sparsam med användande av vatten under perioden.

Vi beklagar ifall utsläppet skapar eventuella olägenheter.

Uppdaterar med löpande information om arbetet

Här uppdaterar Nacka vatten och avfall löpande information om renoveringsarbetet. De meddelar när arbetet är slutfört och publicerar resultat av badvattenvattenprover. Där kommer även information publiceras om arbetet med pumpstationen skulle ta längre tid än beräknat.

Undvik bad under en period

Spillvattnet släpps ut vid sjöbottnen, vilket minskar risken för att utsläppet ska nå strandkanten i Kummelnäs. Vi rekommenderar dock att du undviker att bada i närheten av utsläppsplatsen under utsläppet och en tid efter att arbetet är slutfört. Detta gäller från utsläppsplatsen och cirka 300 meter österut längs strandlinjen. Se kartan nedan.

Kontrollerar badvattenkvaliteten

Nacka vatten och avfall kommer att genomföra provtagning av vattnet på ett antal platser vid strandkanten för att kontrollera badvattenkvaliteten. Provtagningen görs under en tvåveckorsperiod efter avslutat arbete och publiceras på nacka.se.

Kontrollerar strandkanten och städar vid behov

Under och efter nödutsläppet övervakas strandkanten för att minska risken att eventuellt synligt utsläpp påverkar allmänheten. Vid behov kommer strandkanten städas.

Om nödutsläppet

I en anläggning som hanterar spillvatten påverkas och slits materialen mycket på grund av miljön därinne. För att bibehålla normal funktion och förlänga livslängden på Porsmossens pumpstation behöver detta underhållsarbete genomföras, och därför behöver även nödutsläppet göras.

Vad innehåller avloppsvattnet som släpps ut?

Den största delen av utsläppet består av vatten. Övrigt innehåll är kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt skräp som egentligen inte hör hemma i spillvattnet (som exempelvis nedspolade våtservetter, tops och tamponger).

När arbetet är slutfört

Efter att arbetet är slutfört kan du läsa om hur stora mängder som släpptes ut. På våra webbplatser hittar du också information om varför utsläpp ibland sker och hur det påverkar badvatten och miljön.

Läs mer om bräddning.

Behöver du kontakta Nacka vatten och avfall?

Om du har frågor om arbetet eller vill rapportera in behov av städning så kan du vända dig via e-post till projekt@nvoa.se.

Bilden nedan: Karta över Höggarnsfjärden, med markerad plats för utsläppet. (Bildkälla: Google)

Porsmossen utsläpp karta till webb.jpg

Sidan uppdaterades: