Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arrende

Nacka kommun upplåter mark med arrende för olika ändamål. Här hittar du information om arrende, ansökningsprocessen, arrendeavtal, överlåtelse och uppsägning.

Vad är arrende?

Arrende är en nyttjanderätt till mark som går att jämföra med hyra av bostad eller lokal. Den som arrenderar ett område kallas för arrendator. För att få använda marken betalar arrendatorn en årlig avgift som kallas arrendeavgift. Arrendeavgiften bestäms efter ändamålet med upplåtelsen och villkoren i arrendeavtalet.

Hur ansöker jag om arrende?

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark behöver du göra följande:

  1. Märk ut ett område på karta och ange fastighetsbeteckning eller adress. På kommunens webbkarta kan du se vilken mark som är kommunägd: https://webbkarta.nacka.se/
  2. Skriv vilket ändamål du vill arrendera marken för. Det kan till exempel vara småbåtshamn för båtar, radio- och telemast, upplagsplats eller parkering.
  3. Skicka din förfrågan till registratormark@nacka.se så återkommer vi till dig.

Arrendeavtal

Om marken går att upplåtas med arrende och kommunen bedömer att det är lämpligt skrivs ett arrendeavtal mellan kommunen och den som ansöker om arrende.

Arrendeavtalet reglerar villkoren för upplåtelsen till exempel arrendeområde, arrendetid, besittningsskydd, avgift och uppsägning.

Arrendeavgift

För arrendet betalar arrendatorn en arrendeavgift. För att beräkna arrendeavgiften gör kommunen en värdering av marken. Avgiften beror bland annat på arrendeställets storlek, läge och vilken verksamhet som ska bedrivas.

För vissa typer av arrenden har kommunen beslutade riktlinjer om avgiften, till exempel arrenden för båtklubbar.

Överlåtelse

Om du har ett arrendeavtal och vill överlåta det till någon annan ska du ta kontakt med kommunen för att få ett skriftligt godkännande. Skicka din förfrågan till registratormark@nacka.se

Uppsägning

Både kommunen och arrendatorn kan säga upp arrendeavtalet. Uppsägningen kan gälla att arrendet ska upphöra eller att villkoren i avtalet ska ändras.

Har du frågor kan du kontakta: registratormark@nacka.se

Sidan uppdaterades: