Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tomträtter

I Nacka kommun finns fastigheter med tomträtt för olika ändamål. Här hittar du information om avgifter, hur du anmäler ägarbyte eller gör en intresseanmälan för att friköpa din tomträtt.

Vad är en tomträtt?

En tomträtt ger dig rätt att under obestämd tid nyttja en fastighet utan att äga den. Lagfaren ägare är Nacka kommun och du som nyttjar fastigheten kallas tomträttshavare. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en lagfaren ägare. Det innebär att tomträttshavare har rätt att sälja tomträtten till någon annan eller att pantsätta den utan kommunens medgivande.

Vid beskattning jämställs tomträtt med fastighet och tomträttshavaren taxeras som ägare till fastigheten. Det innebär att tomträttshavaren betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus. Du som privatperson får dra av avgälden som ränta i din deklaration.

Tomträttsavgäld

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till Nacka kommun för att nyttja marken. Det kallas tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid, vilket kallas avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år. Cirka tolv till arton månader innan avgäldsperioden slutar får tomträttshavaren ut ett ändringsavtal med information om den nya avgälden.

Avgälden betalas i förskott för varje kvartal. Kommunen skickar ett inbetalningskort cirka en månad före betalningstillfället. Du kan även anmäla om att få betala avgälden e-faktura via din internetbank. Om du inte vet hur du ska komma till anmälningssidan, kontakta din bank.

Friköp tomträtt

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa loss tomten från Nacka kommun, ett så kallat friköp. Det gäller främst dig som har en tomträtt för småhus. För tomträtter för flerbostadshus eller för andra ändamål gör kommunen en bedömning från fall till fall.

Friköpspriset för din tomträtt för småhus är femtio procent av gällande marktaxeringsvärdet. Du kan ta reda på marktaxeringsvärdet för din tomträtt på Skatteverkets hemsida, se Skatteverket_fastighetstaxering

Vid ett friköp betalar du också kostnader för lagfart, inskrivningsmyndighetens administrationsavgift och eventuella pantbrev.

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt gör du en intresseanmälan till Nacka kommun i formuläret nedan.

Här kan du göra intresseanmälan för friköp av tomträtt

Försäljning av din tomträtt

När du säljer din tomträtt behöver du meddela Nacka kommun vem som är den nya ägaren. Kommunen behöver få uppgift om när överlåtelsen skett för att den nya ägaren i fortsättningen ska betala tomträttsavgälden.

Om överlåtelsen sker mitt i ett kvartal ska den tidigare ägaren inte överlåta fakturan för det kvartalet. Säljare och köpare ska i stället reglera det sinsemellan.

Här kan du göra ägarbyte för tomträtt

Sidan uppdaterades: