Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Nacka kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften maximalt kan bli. För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du har en aktuell inkomstuppgift på Nacka24. Läs mer på sidan Avgift enligt maxtaxans regler.

För förskolebarn har Nacka kommun har valt att även ha två avgiftsnivåer under den högsta avgiften. Det ger vårdnadshavarna i Nacka en möjlighet att påverka sin avgift genom att välja en lägre vistelsetid.

Tänk på att den vårdnadshavare som ansöker om plats på förskola eller fritidshem samtidigt blir fakturamottagare. Syskonrabatt utgår under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress och att samma vårdnadshavare gjort ansökan. Därför rekommenderar vi att samma vårdnadshavare gör val av förskola och fritidshem i e-tjänsten.

Avgift förskola och pedagogisk omsorg

I tabellerna nedan hittar du aktuella procentsatser och högsta belopp för varje åldersgrupp och vistelsetid.

 • Du betalar det högsta beloppet om hushållet har en sammanlagd inkomst som är högre än det gällande inkomsttaket.
  För år 2020 är inkomsttaket 49 280 kronor i månaden före skatt.
 • Du betalar enligt procentsatserna om hushållet totalt tjänar under 49 280 kronor före skatt och du har registrerat hushållets inkomst via Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
 • Du betalar avgift för högst tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.
AVGIFTER 2020
BARN 1-2 ÅR
Barn 1 Barn 2 Barn 3
Timmar/vecka Procent* Högst** Procent Högst Procent Högst
20-25  3 1337 2 896 1 441
26-39 3 1402 2 926 1 462
40 och mer 3 1478 2 986 1 493
BARN 3-5 ÅR - EFTER AVDRAG FÖR ALLMÄN FÖRSKOLA***
Gäller från och med augusti månad det år barnet fyller tre år
Barn 1 Barn 2 Barn 3
Timmar/vecka Procent* Högst** Procent Högst Procent Högst
15 0 0 0 0 0 0
20-25 3 1137 2 696 1 241
26-39 3 1202 2 726 1 262
40- 3 1278 2 786 1 293
* Procent av hushållets inkomst före skatt
** Kronor per månad
***


Alla barn har rätt till allmän förskola från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskola är avgiftsfri för barn över 3 år som går 15 timmar per vecka, under skolans terminer (525 timmar/år).

Om ditt barn har längre vistelsetid än 15 timmar per vecka får du ett avdrag för allmän förskola med 200 kronor per månad.

Avgift fritidshem 6-9 år

I tabellen nedan hittar du aktuella procentsatser och högsta belopp för fritidshem:

 • Du betalar det högsta beloppet om hushållet har en sammanlagd inkomst som är högre än det gällande inkomsttaket.
  För år 2020 är inkomsttaket 49 280 kronor i månaden före skatt.
 • Du betalar enligt procentsatserna om hushållet totalt tjänar under 49 280 kronor före skatt och du har registrerat hushållets inkomst via Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
 • Du betalar avgift för högst tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.
FRITIDS 6-9 ÅR Barn 1 Barn 2 Barn 3
Timmar/vecka Procent* Högst** Procent Högst Procent Högst
Oavsett vistelsetid 2 986 1 493 1 493
* Procent av hushållets inkomst före skatt
** Kronor per månad

avgift Öppen fritidsverksamhet "Klubb"

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bestäms av varje skola.
Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Här kan du räkna ut din avgift

För att göra en preliminär beräkning av din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem klickar du på länken nedan.

Du kommer då till en sida där du ska ange

 • hushållets totala inkomst per månad före skatt (hushållets bruttoinkomst)
 • hur många barn du har i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem
 • vilken typ av plats barnen har. Börja med det yngsta barnet

Klicka här för att göra en preliminär beräkning av din avgift

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.