Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Meddela din inkomst i e-tjänsten

Maxtaxa innebär att det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar. Mer information finnns på sidan Avgift enligt maxtaxans regler.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du har en aktuell inkomstuppgift inlagd i e-tjänsten Nacka24. Du kan logga in i e-tjänsten via knappen nedan.

Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg


Så här beräknas avgiften

Vårdnadshavare med barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar avgift för sitt barn enligt maxtaxans regler.

Avgiften beräknas utifrån

  • Den sammanlagda inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört.
    Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.
  • Hur många barn som bor i hushållet
  • För barn i förskola eller pedagogisk omsorg påverkar även vistelsetiden avgiftens storlek.

Här kan du räkna ut din avgift

För att göra en preliminär beräkning av din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem klickar du på den orange knappen nedan.

Du kommer då till en sida där du ska ange

  • hushållets totala inkomst per månad före skatt (hushållets bruttoinkomst)
  • hur många barn du har i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem
  • barnets verksamhet, ålder och vistelsetid. Börja med det yngsta barnet.
Beräkna din avgift för förskola och fritidshem

Fakturamottagare

När vårdnadshavare och barn är folkbokförda på samma adress blir den vårdnadshavare som ansöker om platsen i e-tjänsten fakturamottagare för det barn som ansökan avser. Om familjeförhållandena förändras blir den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört fakturamottagare.

Om det finns två vårdnadshavare och flera barn i samma hushåll (= som är folkbokförda på samma adress) bör samma vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten. Annars skickar faktureringssystemet ut två fakturor utan syskonrabatt till hushållet. Kontakta i så fall Nacka kommuns kundservicecenter.

Sidan uppdaterades: