Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ta chansen att bidra till utveckling inom förskola och skola!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är elev- och föräldraenkäten som snart skickas ut. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på enkäten!

Nacka gör inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA årliga enkätundersökningar för att få reda på hur elever och föräldrar upplever verksamheten och kvaliteten på förskolor och skolor. Nu är det dags för 2020 års enkät som börjar distribueras ut under vecka 3 och 4.

Den 7 februari är sista dag att skicka in enkäter/besvara enkäter digitalt. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att lämna din syn på verksamheten och därmed bidra till utveckling inom förskola och skola!

Du kan svara digitalt eller på papper

Det är förskolan/skolan som väljer om enkäten ska skickas ut per e-post eller delas ut som en pappersenkät.

Om du får enkäten på papper kan du själv välja om du vill svara på pappersenkäten eller svara digitalt på webben. Om du vill svara digitalt använder du länken eller QR-koden som finns på pappersenkäten. Du som svarar digitalt kan få enkäten översatt till arabiska, engelska, polska eller spanska.

Vem kan svara på frågor kring enkäten?

Om du har frågor kring enkäten ska du kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola.

Vi utvärderar för utveckling

Resultaten från föräldra- och elevenkäterna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet dels för varje förskola och skola men även för kommunen som helhet. Därför är det värdefullt för oss att så många föräldrar och elever som möjligt svarar på enkäten.

Vi hoppas därför att du som får enkäten har möjlighet att ta dig en stund för att bidra till utvecklingen genom att berätta vad du tycker om verksamheten på ditt/dina barns förskola eller skola.

I år är det föräldrarna med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt årskurserna 3 och 6 i grundskolan och grundsärskolan som får enkäten utskickad. Dessutom svarar eleverna i årskurserna 3, 6 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet. På en del skolor har skolan valt att föräldrar och elever i fler årskurser får enkäten.

Var hittar du resultatet från enkäten?

Resultatet av elev- och föräldraenkäten redovisas på webben. Du kommer att kunna ta del av alla förskolors och skolors enkätresultat på webben men även få en samlad bild av svaren för hela Nacka. På Jämföraren redovisas svaren på några utvalda frågor vilket ger dig möjlighet att jämföra hur elever och föräldrar svarat på olika förskolor och skolor.

Läs mer om Nackas kvalitetsarbete inom förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.