Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya skolor och andra förändringar inför skolvalet 2021

Den 12 januari öppnar skolvalet i Nacka. Inför skolvalet har vi några förändringar att berätta om: Två helt nya skolor startar: JENSEN grundskola Sickla och Viktor Rydbergs skola Fisksätra. Två skolor förändrar sin verksamhet: Boo Gårds skola och Ältahöjden Dibber. Dessutom blir Borgvallaskolan en egen enhet i årets skolval. Kortfattad information hittar du nedan och vill du veta mer är du välkommen att kontakta respektive skola direkt.

Boo gårds skola öppnar högstadium hösten 2021

Boo Gårds skola är en kommunal grundskola som idag har förskoleklass och årskurs 1-6. Från och med höstterminen 2021 flyttar Boo Gårds skola sin verksamhet till helt nybyggda lokaler och i samband med det öppnas Boo Gårds högstadium. Till skolvalet 2021 går det att välja årskurs 7 och 2023 kommer Boo gårds skola att vara en F-9-skola.
Läs mer på Boo gårds webbsida

Borgvallaskolan blir en egen skolenhet

Borgvallaskolan är idag en skolenhet tillsammans med Ektorps skola. Från och med 2021 blir skolan en egen valbar enhet. Borgvallaskolan har omkring 150 elever i årskurs F-3 och ligger i den norra delen av Skuruområdet. Borgvallaskolan tillhör rektorsområdet Skuru-Duvnäs tillsammans med Ektorps skola, Saltsjö-Duvnäs skola och Skuru skola och flera förskolor.
Läs mer på Borgvallaskolans webbsida

JENSEN grundskola Sickla

Hösten 2021 startar JENSEN Grundskola en grundskola i nybyggda lokaler på Planiavägen i Sickla. Första året kommer skolan att erbjuda plats för elever från förskoleklass till och med årskurs 7 och 2023 kommer JENSEN grundskola Sickla vara en F-9 skola. JENSEN grundskola har 10 skolor på 10 orter runtom i Sverige.
Läs mer på JENSEN Sicklas webbsida

Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Viktor Rydbergs skolor öppnar hösten 2021 en skola i Fisksätra i nybyggda lokaler på Brantvägen 1, nära Saltsjöbanan. Viktor Rydbergs skolor driver sedan tidigare grundskolor och gymnasieskolor i Danderyd, Stockholm och Sundbyberg. Viktor Rydbergs skola Fisksätra kommer fullt utbyggd att ha omkring 540 elever med två parallella klasser i varje årskurs.

Till hösten startar två förskoleklasser, två årskurs 1, två årskurs 4 och två årskurs 7. Hälften av eleverna kommer att antas utifrån kötid och hälften antas enligt närhetsprincipen.
Läs mer på Viktor Rydberg skolors webbsida

Ältahöjden blir Dibber International School Nacka

Skolinspektionen har beviljat huvudmannen Dibber tillstånd att bedriva viss del av undervisningen på engelska på skolan Ältahöjden. Skolan byter redan nu namn till Dibber International School Nacka och kommer att förbereda sig under vårterminen för att i augusti 2021 starta upp undervisning delvis på engelska.

Sidan uppdaterades: