Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi behöver ditt enkätsvar senast den 12 mars!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är den årliga elev- och föräldraenkäten. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på enkäten! Sista svarsdag är framflyttad och du kan svara till och med fredagen den 12 mars.

Nacka gör inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA årliga enkätundersökningar för att få reda på hur elever och föräldrar upplever verksamheten och kvaliteten på förskolor och skolor. Just nu pågår insamlingen av 2021 års enkät. De som svarar på enkäten är elever i årskurs 3, 6 och 8 samt vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6.

Sista svarsdag är den 12 mars

Sista svarsdag är framflyttad och du kan svara till och med fredagen den 12 mars. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att lämna din syn på verksamheten och därmed bidra till utveckling inom förskola och skola!

Vem kan svara på frågor kring enkäten?

Om du har frågor kring enkäten ska du kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola.

Vi utvärderar för utveckling

Resultaten från föräldra- och elevenkäterna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet dels för varje förskola och skola men även för kommunen som helhet. Därför är det värdefullt för oss att så många föräldrar och elever som möjligt svarar på enkäten.

Vi hoppas därför att du som får enkäten har möjlighet att ta dig en stund för att bidra till utvecklingen genom att berätta vad du tycker om verksamheten på ditt/dina barns förskola eller skola.

I år är det föräldrarna med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt årskurserna 3 och 6 i grundskolan och grundsärskolan som får enkäten utskickad. Dessutom svarar eleverna i årskurserna 3, 6 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet. På en del skolor har skolan valt att föräldrar och elever i fler årskurser får enkäten.

Var hittar du resultatet från enkäten?

Resultatet av Nacka kommuns Våga Visa-enkät till elever och vårdnadshavare redovisas på webben. Du kommer att kunna ta del av alla förskolors och skolors enkätresultat på webben men även få en samlad bild av svaren för hela Nacka. På Jämföraren redovisas svaren på några utvalda frågor vilket ger dig möjlighet att jämföra hur elever och föräldrar svarat på olika förskolor och skolor.

Läs mer om Nackas kvalitetsarbete inom förskola och skola

Sidan uppdaterades: