Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

Välja förskola och skola utan att vara folkbokförd i Sverige

Det finns olika anledningar till att man vistas i Sverige utan att vara folkbokförd i landet och skollagen styr rätten till utbildning. Observera att andra rutiner gäller för direktanvisade flyktingar/kvotflyktingar.

I Nacka kommun ska alla vårdnadshavare välja vilken förskola eller grundskola de vill att deras barn ska gå på. Ungdomar ska välja vilken utbildning och gymnasieskola de vill gå på.

Om du och/eller dina barn inte är folkbokförda i Sverige måste utbildningsenheten få ta del av vissa uppgifter och dokument för att kunna ta ställning till om barnet/ungdomen har rätt till utbildning innan du kan göra dina val. Denna rutin gäller även för gode män.

Skollagen styr vilka barn och ungdomar som har rätt till utbildning utifrån orsaken till vistelsen i landet samt vilken skolform ni söker. Här kan du läsa om regelverket och vilka dokument som efterfrågas som ska bifogas den digitala ansökan.

Observera att ett av kraven för att kunna ställa sig i kö till förskola eller ansöka om plats i skola, är att du

 1. befinner dig i Sverige och
 2. har varit på Skatteverket för att folkbokföra familjen.

EU-medborgare behöver dock inte folkbokföra sig i Sverige om de har uppehållsrätt. Kravet gäller inte heller asylsökande eller papperslösa barn som inte kan bli folkbokförda (den senare kategorin har inte heller rätt till förskola).

Läs mer på Skatteverkets webbsida "Flytta till Sverige".

Nacka kommuns riktlinje för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige


Så här gör du:

1. Gör en digital ansökan

Fyll i det digitala formuläret som är aktuellt för dig (länk nedan) och bifoga efterfrågade dokument.

2. Vad händer efter ansökan?

Förskola

När ansökan har godkänts skickar utbildningsenheten (forskola@nacka.se) ett meddelande via e-post med information om hur du går vidare och gör din ansökan om förskola.

Om din ansökan inte blir godkänd kontaktar utbildningsenheten dig, antingen via mejl eller telefon.

Grundskola

När ansökan har godkänts läggs din ansökan i kommunens skolvalssystem. Utbildningsenheten hanterar skolansökningarna löpande. När placeringen är klar får du ett placeringsmeddelande via e-post. Skolan hör sedan av sig med information inför skolstarten.

Om din ansökan inte blir godkänd kontaktar utbildningsenheten dig, antingen via mejl eller telefon.

Gymnasieskola

Ansökan görs i två steg via digitala formulär, ingen inloggning behövs. Observera att för att ha rätt till gymnasieskola enligt EU:s massflyktsdirektiv måste ungdomen påbörja utbildning innan 18 års ålder.

 1. Rätt till plats i gymnasieskola
  I det första steget gör eleven en ansökan så att Nacka kommun kan bedöma om eleven har rätt till plats i gymnasieskolan..
  Klicka på länken nedan för att komma till det digitala formuläret och bifoga efterfrågade dokument. Ingen inloggning behövs.
  Digitalt formulär för gymnasieskola
 2. När ansökan blivit godkänd
  Gymnasieskolan som du angav i din ansökan får besked av Nacka kommun att du har rätt till utbildning i gymnasieskolan. Skolan kontaktar dig efter att ansökan beviljats.

Språkintroduktion

För nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som inte har kunskaper i svenska är det språkintroduktion som blir aktuell utbildning. Du kan läsa mer om på sidan om språkintroduktion.

Skolor i Nacka med språkintroduktion

Om din ansökan inte blivit godkänd

Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Kontakta oss vid frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Jill Salander på utbildningsenheten i Nacka kommun.

Profilbild saknas

Jill Salander

Utbildningsexpert

08-718 95 11


Information in English

Guideline

In Nacka municipality, all guardians choose preschool or primary school for their children. Young people choose which education and high school they wish to attend.

If you and/or your children are not registered in Sweden, you must present certain information and documents to the Department of education (Utbildningsenheten) before you can make your choices.

The Department of education needs this information/these documents to decide whether the child/youth is entitled to education or not. This routine also applies to trustees.

The Swedish Education Act governs which children and young people are entitled to education based on the reason for their stay in the country and the type of school they are applying for.

In the guideline below you will find all information regarding the regulations and which documents should be attached to your online application.

Guideline regarding right to education for children/youths not registered in Sweden


How to apply:

Preschool - ages 1 to 6

Rules regarding preschool

Public preschool

All children aged 3-5 years have the right to a general preschool without the requirement that the guardian must work, study or be a jobseeker. The general preschool activity follows the school's semesters and comprises 15 hours per week during the period from the end of August to the beginning of June. Public preschool is free of charge.

Preschool

To be entitled to more time than the general preschool, the child's guardian must either be working, studying, or seeking a job. If you are seeking a job, you should be registered with the Swedish public employment service.

Guardians who work have the right to preschool in relation to their working hours plus travel time. Jobseekers are entitled to 25 hours of preschool per week, according to Nacka municipality's guidelines.

The guardian pays a fee for preschool in relation to the family's income. To get a correct fee the family's income must be registered in the e-service Nacka24.

Application for preschool

The application is made in two steps via digital forms, no login required.

 1. Right to preschool
  In the first step, the family makes an application so that Nacka municipality can assess whether the family has the right to a place in preschool.
  Click on the link below to access the digital form and attach the requested documents. No login required.
  Application online for preschool
 2. Application for a place in preschool
  When the application has been approved, the education unit (kundvalssamordning@nacka.se) sends a message via e-mail with information on how to proceed and make your application for preschool.

If your application has not been approved, you will be contacted by the education unit, either by email or by phone.

Decision from the Swedish Migration Agency - completion afterwards

If you have not been notified by the Swedish Migration Board when you make the application, you can complete the application afterwards.

Supplementary documents from the Swedish Migration Board can

 • sent by e-mail to jill.salander@nacka.se,
 • sent by post to Nacka municipality, education unit 131 81 Nacka or
 • left at the reception in Nacka town hall, Granitvägen 15 in Nacka.

Compulsory school - ages 6-16

The application is made via digital forms, no login required.

The parent/guardian or legal custodian ("god man") makes an application so that Nacka municipality can assess whether the family has the right to education. In the application you also state which three schools you would like to choose should the application be approved.

Click on the link below to access the digital form and attach the requested documents. No login required.

Application online for compulsory school


If your application has not been approved, you will be contacted by the education unit, either by email or by phone.

Decision from the Swedish Migration Agency - completion afterwards

If you have not been notified by the Swedish Migration Board when you make the application, you can complete the application afterwards.

Supplementary documents from the Swedish Migration Board can

 • sent by e-mail to jill.salander@nacka.se,
 • sent by post to Nacka municipality, education unit 131 81 Nacka or
 • left at the reception in Nacka town hall, Granitvägen 15 in Nacka.

Application for upper secondary school

Application for language introduction (språkintroduktion) at upper secondary school is made via a digital form, no login required.

The parent/guardian or legal custodian ("god man") makes an application so that Nacka municipality can assess whether the family has the right to education. In the application you also state which school you would like to choose should the application be approved.

Click on the link below to access the digital form and attach the requested documents. No login required.

Application for upper secondary school Language introduction

Questions? Contact us!

If you have any questions, you are welcome to contact Jill Salander at the Department of education (Utbildningsenheten) in Nacka municipality.

Profilbild saknas

Jill Salander

Senior adviser

08-718 95 11

Sidan uppdaterades: