Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språkintroduktion

På den här sidan berättar vi vad språkintroduktion innebär och vilka skolor i Nacka som kan erbjuda språkintroduktion.

Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, som gör det möjligt för ungdomarna att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Läs mer om språkintroduktion på Skolverkets sida

Gymnasieskolor i Nacka med språkintroduktion

I Nacka erbjuder tre gymnasieskolor språkintroduktion, se nedan. Kontakta den skola du vill gå på för att höra om de har plats. De olika skolorna har olika profiler och nationella program. Nedan presenterar skolorna kortfattat sin språkintroduktion. Ta gärna del av informationen innan du gör ditt val av skola. Kontakta skolorna om du har frågor om språkintroduktionen.

Skolor med språkintroduktion

Nacka gymnasium

Kort presentation av Nacka gymnasium

Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge 10 minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 2 170 elever fördelade på 9 nationella program, Introduktionsprogram och gymnasiesärskola. IM har 110 elever varav de flesta studerar på Språkintroduktion. Nacka gymnasium är indelat i två skolor som var och en leds av en rektor. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet och eleverna har mycket goda studieresultat.
Länk till skolans egen webbsida

Kontaktperson

Profilbild saknas

Emma Rudin

Studie- och yrkesvägledare

08-718 77 83


Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vid inskrivningssamtalet träffar eleven IM:s studievägledare. Efter samtalet påbörjas kartläggningen av elevens kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är lärarna som ansvarar för kartläggningen och som utifrån resultatet placerar in eleven i undervisningsgrupper. Det finns tre parallella nivåer i svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Vi använder oss både av webbaserad studiehandledning, av lärare från Nacka kommuns modersmålsenhet och av egen personal med relevanta språkkunskaper.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Nacka gymnasium är en stor skola och tillämpar därför flera pedagogiska metoder. På Introduktionsprogrammet Språkintroduktion arbetar vi ofta ämnesövergripande och alltid med språket i centrum.

Som elev på IM har du möjlighet att studera åtta ämnen samtidigt och sammanlagt få betyg i upp till tolv ämnen. Då vi kan erbjuda många ämnen är skolan lämplig för elever som önskar börja på teoretiska gymnasieprogram, men du blir också förberedd för andra studier eller för yrkeslivet. Alla våra lärare är legitimerade.

Vilken profil har skolan?

Nacka gymnasium erbjuder 9 nationella program och 22 utbildningsvägar, IM med tre program samt gymnasiesärskola. Utmärkande för skolan är att vi har kunskapen i centrum och att det är en mötesplats för olika sorters elever, med olika bakgrunder och olika intressen. Vi vill vara en skola för alla, med både bredd och spets.

Praktiska Gymnasiet Nacka

Kort presentation av skolan

Praktiska Gymnasiet i Nacka Strand är en yrkesskola som utbildar elever inom El, Fordon, Fastighet, Handel, Vård, Frisör, Stylist, Hudvård och Hotell/Turism. Vi har även Introduktionsprogram på samtliga program samt Språkintroduktion. Efter en tid på Språkintroduktion kan man fortsätta på yrkesintroduktion.
Länk till skolans egen webbsida

Kontaktperson

Profilbild saknas

Erik Horsman

Lärare

072-733 17 62


Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vi har 2–3 grupper på Språkintroduktion. Dessa grupper är uppdelade efter kunskapsnivå, hur långt man kommit, men också efter resultat av kartläggning.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Vi använder studiehandledning via Modersmålsskolan/webbaserat. Kompletteras även, beroende på språk, med ytterligare studiehandledning på plats i skolan.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Vi undervisar i svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och SO, i grupper om cirka 15–20 elever. Ofta med två lärare i klassrummet samtidigt. Våra grupper är indelade utifrån hur många ämnen man läser och vilka förkunskaper eleven har.

Vilken profil har skolan?

Vi är en yrkesskola som har som mål att alla våra elever ska bli anställningsbara. Över 90 % av våra elever går direkt till jobb efter avslutad skolgång.

Läs mer på skolans egen webbsida

YBC gymnasieskola

Kort presentation av skolan

Är du ny i Sverige och vill lära dig det svenska språket? Då är du välkommen att börja studera språkintroduktion hos oss på YBC gymnasieskola.

Under läsåret 2019-2020 studerade cirka 25 ungdomar från olika länder på språkintroduktionsprogrammet. Utöver språkintroduktion har vi på YBC även tre nationella program: Ekonomi- och samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. YBC är en populär kommunal gymnasieskola med mycket goda studieresultat. Vi är en mycket lugn och trygg skola där eleverna trivs. På hela skolan studerar sammanlagt cirka 600 elever. Du hittar oss i Sickla köpkvarter på Experimentgatan 7 i Kunskapsgallerian, våning fyra och fem.

Du kan läsa mer om språkintroduktionsprogrammet på YBC:s hemsida. Här kan du även skicka in din ansökan: Länk till webbsidan om språkintroduktion

Kontaktpersoner

Profilbild saknas

Sara Löf

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

070-431 75 28

Profilbild saknas

Oskar Sjögren

Rektor

070-431 60 27

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vi kartlägger elever direkt när de börjar på skolan och placerar dem i grupper efter det. Eleven kan placeras i olika grupper i olika ämnen beroende på förkunskaper.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Alla elever som studerar hos oss på språkintroduktionen har tillgång till studiehandledning varje vecka. Studiehandledarna kommer ut till oss på skolan och är anställda centralt av Nacka kommuns modersmålsenhet. Handledningstiden anpassas efter gruppens storlek och elevernas behov.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

På vårt språkintroduktionsprogram arbetar vi språkutvecklande och använder varierande arbetssätt i samtliga ämnen. Hos oss får du som elev bl.a. gå på studiebesök, göra film och poddar, delta i olika integrationsprojekt och givetvis har vi ibland mer traditionell undervisning också. Oavsett studiebakgrund ser vi till att du får en individuell studieplan som passar just för dig.

De ämnen du studerar är svenska som andraspråk, SO, NO, matematik, engelska, idrott och bild. Sammanlagt finns möjligheten att studera upp till 13 ämnen med modersmål inkluderat. All undervisning bedrivs av erfarna och utbildade lärare och målet med studierna är att eleverna ska uppnå behörighet till något av gymnasiets nationella program eller motsvarande utbildning inom annan utbildningsform.

Vilken profil har skolan?

YBC är en nytänkande kommunal gymnasieskola. Skolan är en kreativ mötesplats, vilken märks när du vistas i våra ljusa och fräscha lokaler som ger känslan av en modern arbetsplats. Lokalerna utgör bästa möjliga förutsättningar för att fokusera på ditt skolarbete och att umgås med dina kompisar och lärare. Naturligtvis får du en egen dator på YBC som du får behålla för ditt skolarbete under hela skoltiden.

Som ny i Sverige behöver du en stabil grund att stå på, vilket du får du genom goda ämneskunskaper. Men för att möta framtiden behöver du också utveckla andra förmågor. Förmågor som gör dig redo att aktivt skapa framtiden i Sverige och världen. Här på YBC kallar vi dem för våra “skills”, KEKEK:

  • Kunskap
  • Entreprenörskap
  • Kreativitet
  • Empati
  • Kommunikation

Dessa “skills” genomsyrar undervisningen och hela skolans verksamhet. Vill du veta mer om YBC och våra “skills”? Besök gärna vår webbsida: https://www.nacka.se/valfard-skola/ybc/

Sidan uppdaterades: