Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Språkintroduktion

På den här sidan berättar vi vad språkintroduktion innebär och vilka skolor i Nacka som kan erbjuda språkintroduktion.

Enligt skollagen ska språkintroduktionen ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, som gör det möjligt för ungdomarna att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

I gymnasieförordningen står det att en skola som ska ta emot en elev till språkintroduktion i god tid ska göra en bedömning av elevens språkkunskaper. Det gör oftast genom en så kallad pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Kartläggningen syftar till att ta fram elevens förutsättningar och behov. Skolan ska sedan fortlöpande bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning.

Vilka ämnen och kurser ingår i språkintroduktionen?

Tyngdpunkten i språkintroduktionen ligger på att eleven ska lära sig svenska. Språkintroduktionen ska därför innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk.

I övrigt ska språkintroduktionen utformas utifrån den kartläggning som skolan gjort och ska, enligt gymnasieförordningen, innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla både grundskoleämnen och kurser i gymnasieämnen.

Enligt skollagen får språkintroduktion kombineras med SFI, svenska för invandrare, vid kommunal vuxenutbildning och motsvarande utbildning vid folkhögskola. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.

kort presentation av skolor med språkintroduktion

De olika skolorna har olika profiler och nationella program. Nedan presenterar skolorna kortfattat sin språkintroduktion. Ta gärna del av informationen innan du gör ditt val av skola. Kontakta skolorna om du har frågor om språkintroduktionen. Länkar till skolornas webbsidor hittar du till höger.

MediaGymnasiet Nacka Strand

Kort presentation av skolan

MediaGymnasiet är en av landets äldsta friskolor. Det är nu drygt 20 år sedan skolan startades av Margret Näsström och Björn Johansson. Skolan har cirka 500 elever och ligger naturskönt och sjönära i Nacka Strand. Förutom Språkintroduktion undervisar vi i Estetiska programmet, Tekniska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet.


Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vid inskrivningssamtalet träffar eleven MediaGymnasiets studie- och yrkesvägledare samt mentorer/studievägledare. Efter samtalet påbörjas kartläggningen av elevens kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är lärarna och skolans specialpedagog som ansvarar för kartläggningen, och som utifrån resultatet placerar in eleven i undervisningsgrupp. För närvarande finns det två parallella nivåer i svenska som andraspråk, en nivå i engelska och en i matematik. Vi har en grupp på Språkintroduktion för våra cirka 20 ungdomar. Denna grupp är indelad efter kunskapsnivå, beroende på hur långt man kommit och efter resultat av kartläggning. Kartläggningen görs så snart som möjligt när eleven börjar på skolan. Inskrivningssamtalet är viktigt och det hålls av vår SYV. Efter inskrivningssamtalet börjar eleven delta i undervisningen och lärarna och vår specialpedagog påbörjar kartläggningen.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Vi använder oss av egen personal med relevanta språkkunskaper, och även av tolkar vid behov. Alla elever som studerar språkintroduktion på MediaGymnasiet får kontinuerlig studiehandledning med specialpedagog, mentorer och studie- och yrkesvägledare. Skolan har ett elevhälsoteam med skolledning, SYV, skolsköterska och specialpedagog tillgängliga för våra elever.


Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Förutom svenska som andraspråk har våra språkintroduktionselever möjlighet att läsa engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, matematik, idrott och hälsa, biologi och bild. De har även möjlighet att läsa gymnasiekursen medieproduktion. MediaGymnasiet har utvecklat en metod där eleverna med hjälp av berättande film, foto och ljud kan utveckla sina kunskaper i svenska. För att förbättra integrationen har elever i språkintroduktionsklassen även fått samarbeta med elever från skolans övriga program i olika medieprojekt.


Vilken profil har skolan?

Vi är det vi heter: MediaGymnasiet. På skolan finns en stor mängd teknisk utrustning för att arbeta med olika slags medier, samt kunniga och erfarna lärare.

Nacka gymnasium

Kort presentation av Nacka gymnasium

Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge 10 minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 2 170 elever fördelade på 9 nationella program, Introduktionsprogram och gymnasiesärskola. IM har 110 elever varav de flesta studerar på Språkintroduktion. Nacka gymnasium är indelat i två skolor som var och en leds av en rektor. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet och eleverna har mycket goda studieresultat.

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vid inskrivningssamtalet träffar eleven IM:s studievägledare. Efter samtalet påbörjas kartläggningen av elevens kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är lärarna som ansvarar för kartläggningen och som utifrån resultatet placerar in eleven i undervisningsgrupper. Det finns tre parallella nivåer i svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Vi använder oss både av webbaserad studiehandledning, av lärare från Nacka kommuns modersmålsenhet och av egen personal med relevanta språkkunskaper.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Nacka gymnasium är en stor skola och tillämpar därför flera pedagogiska metoder. På Introduktionsprogrammet Språkintroduktion arbetar vi ofta ämnesövergripande och alltid med språket i centrum.

Som elev på IM har du möjlighet att studera åtta ämnen samtidigt och sammanlagt få betyg i upp till tolv ämnen. Då vi kan erbjuda många ämnen är skolan lämplig för elever som önskar börja på teoretiska gymnasieprogram, men du blir också förberedd för andra studier eller för yrkeslivet. Alla våra lärare är legitimerade.

Vilken profil har skolan?

Nacka gymnasium erbjuder 9 nationella program och 22 utbildningsvägar, IM med tre program samt gymnasiesärskola. Utmärkande för skolan är att vi har kunskapen i centrum och att det är en mötesplats för olika sorters elever, med olika bakgrunder och olika intressen. Vi vill vara en skola för alla, med både bredd och spets.

Praktiska Gymnasiet Nacka

Kort presentation av skolan

Praktiska Gymnasiet i Nacka Strand är en yrkesskola som utbildar elever inom El, Fordon, Fastighet, Handel, Vård, Frisör, Stylist, Hudvård och Hotell/Turism. Vi har även Introduktionsprogram på samtliga program samt Språkintroduktion. Efter en tid på Språkintroduktion kan man fortsätta på yrkesintroduktion.

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vi har 2–3 grupper på Språkintroduktion. Dessa grupper är uppdelade efter kunskapsnivå, hur långt man kommit, men också efter resultat av kartläggning.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Vi använder studiehandledning via Modersmålsskolan/webbaserat. Kompletteras även, beroende på språk, med ytterligare studiehandledning på plats i skolan.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Vi undervisar i svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och SO, i grupper om cirka 15–20 elever. Ofta med två lärare i klassrummet samtidigt. Våra grupper är indelade utifrån hur många ämnen man läser och vilka förkunskaper eleven har.

Vilken profil har skolan?

Vi är en yrkesskola som har som mål att alla våra elever ska bli anställningsbara. Över 90 % av våra elever går direkt till jobb efter avslutad skolgång.

Läs mer på skolans egen webbsida

YBC

Kort presentation av skolan

YBC är en kommunal gymnasieskola med cirka 525 elever som ligger i Sickla köpkvarter. Du hittar oss i Kunskapsgallerian, Experimentgatan 7, på fjärde och femte våningsplanet.

Att YBC är en kreativ mötesplats syns i skolans lokaler. De är så långt ifrån en traditionell skola som du kan tänka dig och ger istället känslan av en modern arbetsplats. Vi har ljusa och fräscha lokaler där du både får bästa möjliga förutsättningar att fokusera på ditt skolarbete och kan umgås med dina kompisar och lärare. Naturligtvis får du en egen dator som arbetsredskap som du får behålla under hela skoltiden.

Vi har ett introduktionsprogram med inriktning språkintroduktion för nyanlända ungdomar. På språkintroduktionen studerar under läsåret 2017/18 cirka 50 ungdomar. De är indelade i tre olika grupper beroende på hur långt de har kommit i sin svenska. Utöver språkintroduktion så erbjuder skolan två nationella program: Ekonomi- och Samhällsvetenskapliga programmet.

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vi har tre olika grupper för våra cirka 50 ungdomar. Kartläggningen görs så snart som möjligt när eleven börjar på skolan. Inskrivningssamtalet är viktigt och det hålls av vår SYV. Efter inskrivningssamtalet blir eleven placerad i en av våra grupper och lärarna påbörjar kartläggningen. Beroende på vad kartläggningen visar går eleven kvar i samma grupp eller byter till en annan. Det är mentorerna som tillsammans ansvarar för kartläggningen.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Alla elever som studerar språkintroduktion på YBC har studiehandledning varje vecka. Vi använder oss av Nacka kommuns modersmålsenhet för detta. Språkhandledarna kommer hit till skolan. Hur mycket tid man har per vecka beror lite på hur stor grupp det är som har ett visst språk.

Skolan har ett elevhälsoteam med skolledning, SYV, kurator, skolsköterska och speciallärare, och de träffas varje vecka.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Alla elever på språkintroduktionen studerar svenska som andraspråk, SO (historia, geografi, samhällskunskap och religion), NO (kemi, fysik och biologi), matematik, engelska, idrott och bild. All undervisning bedrivs av erfarna och utbildade lärare. Alla elever oavsett grupp läser alla dessa ämnen. Vi har tre grupper beroende på nivå och tidigare skolbakgrund. Målet är ju att eleverna ska få behörighet att söka sig vidare till gymnasiets nationella program eller motsvarande utbildning.

Vilken profil har skolan?

Att vi är vad vi heter, Young Business Creatives. En nytänkande kommunal gymnasieskola. Vi arbetar med våra sju förmågor och detta det gör vi även på språkintroduktionen.

Självklart behöver du en stabil grund att stå på och det får du i goda ämneskunskaper. För att möta framtiden behöver du också utveckla andra förmågor. Förmågor som gör dig redo att aktivt skapa framtiden. Vi kallar det våra sju "skills":

  1. Affärsmässighet,
  2. Kreativitet,
  3. Kunskap och tänkande,
  4. Självständighet och ansvar,
  5. Självkänsla och självförtroende,
  6. Digital förmåga samt
  7. Kommunikation.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.