Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språkintroduktion

På den här sidan berättar vi vad språkintroduktion innebär och vilka skolor i Nacka som kan erbjuda språkintroduktion.

Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, som gör det möjligt för ungdomarna att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Läs mer om språkintroduktion på Skolverkets sida

Gymnasieskolor i Nacka med språkintroduktion

I Nacka erbjuder två gymnasieskolor språkintroduktion, se nedan. Kontakta den skola du vill gå på för att höra om de har plats. De olika skolorna har olika profiler och nationella program. Nedan presenterar skolorna kortfattat sin språkintroduktion. Ta gärna del av informationen innan du gör ditt val av skola. Kontakta skolorna om du har frågor om språkintroduktionen.

Skolor med språkintroduktion

Nacka gymnasium

Kort presentation av Nacka gymnasium

Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge, goda kommunikationer och väl tilltagna lokaler. Skolan har ca 2 200 elever fördelade på 6 nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Elevantalet på introduktionsprogrammen varierar mellan 60–90 elever varav de flesta studerar på Språkintroduktion. Skolan har i över femton år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet och eleverna har mycket goda studieresultat. Skolinspektionens mätningar visar att skolan är bland de tryggaste i landet.

Länk till skolans egen webbsida

Kontaktperson

Maria Linden

Studie o yrkesvägledare

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vid inskrivningssamtalet träffar eleven personal från IM som inleder kartläggningen. Beroende på dina tidigare resultat, vilka kunskaper du visar samt vad du har för mål med utbildningen så görs en individuell studieplan för att möta just dina behov. Undervisningen i ämnena sker på flera nivåer och i flera grupper beroende på individens förutsättningar.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Inom ramen för dina studier kan du erbjudas studiehandledning. Studiehandledningen kan antingen ske tillsammans med programmets lärare eller med lärare från Nacka kommuns modersmålsenhet. Studiehandledningen läggs på ditt individuella schema. Syftet med studiehandledningen är att stärka dig i de ämnen du läser så att du utvecklas maximalt.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Du läser enligt modellen för Intensivsvenska, framtagen av lärare och forskare på Stockholms universitet i samarbete med Svenska Akademien. På Språkintroduktionen jobbar alla lärare språkutvecklande och har lång erfarenhet av undervisning för nyanlända. Du får en individuell studieplan på två år med tolv ämnen som du läser för att bli behörig till ett nationellt program, eller för andra studie- och yrkesvägar. På Introduktionsprogrammet Språkintroduktion arbetar vi ofta ämnesövergripande och alltid med språket i centrum.
Då vi kan erbjuda många ämnen är skolan lämplig för elever som önskar börja på teoretiska gymnasieprogram, men du blir också förberedd för andra studier eller för yrkeslivet. Du går i skolan fem dagar i veckan. Alla våra lärare är legitimerade.

Vilken profil har skolan?

Nacka gymnasium utbildar dig för att lyckas i en föränderlig värld. Skolan är resursstark och det finns ett brett utbud av kurser och studievägar. Utmärkande för skolan är att vi har kunskapen i centrum och att det är en mötesplats för olika sorters elever, med olika bakgrunder och olika intressen. Väl tilltagna lokaler med specialsalar för alla våra utbildningar och många sociala ytor gör att Nacka gymnasium har något för alla.

YBC gymnasieskola

Kort presentation av skolan

Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar som varit i Sverige mindre än fyra år. Syftet med studier på detta program är att bli behörig till ett nationellt program i svensk gymnasieskola eller andra motsvarande studier. Vi är en kommunal gymnasieskola och alltså en del av Nacka kommun och har erbjudit detta program sedan 2016.

På YBC studerar cirka 25–30 ungdomar från många olika länder på språkintroduktionsprogrammet. Utöver språkintroduktion har vi på YBC även tre nationella program: Ekonomi- och samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen. Vi är en lugn och trygg skola där eleverna trivs. På hela skolan studerar sammanlagt cirka 630 elever och till höstterminen 2023 kommer vi att växa som skola och vara cirka 730 elever totalt. Du hittar oss i Sickla köpkvarter på Experimentgatan 7 i Kunskapsgallerian, våning fyra och fem och det är enkelt att ta sig hit med bussar, tvärbana eller saltsjöbanan.

Alla elever äter skolmat i vår populära skolrestaurang längst ned i huset. Självklart får alla elever på vår språkintroduktion ett busskort av oss som skola. Alla elever på YBC har en egen dator som man har under hela sin studietid på skolan. Alla elever på YBC har ett eget skåp för att förvara sina saker under skoldagen. Alla våra elever får studiehandledning på deras eget modersmål och de flesta väljer också att studera ämnet modersmål.

Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog på skolan.

Här ansöker du till språkintroduktion på YBC

Profilbild saknas

Jannike Lindqvist

Studie o yrkesvägledare

Oskar Sjögren

Rektor

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vi kartlägger elever direkt när de börjar på skolan och placerar dem i grupper efter det. Eleven kan placeras i olika grupper i olika ämnen beroende på förkunskaper.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Alla elever som studerar hos oss på språkintroduktionen har studiehandledning på sitt modersmål varje vecka. Studiehandledarna kommer till oss på skolan och är anställda centralt av Nacka kommuns modersmålsenhet. Tiden anpassas efter behov.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

På vårt språkintroduktionsprogram arbetar vi språkutvecklande och använder varierande arbetssätt i samtliga ämnen. Hos oss får du som elev undervisning av erfarna och legitimerade lärare. Vi gör ofta studiebesök, skapar film och poddar, deltar i olika projekt tillsammans med elever från våra nationella program. Oavsett studiebakgrund ser vi till att du får en individuell studieplan som passar just dig.
De ämnen du studerar är svenska som andraspråk, SO, NO, matematik, engelska, idrott och bild. Sammanlagt finns möjligheten att studera upp till 13 ämnen med modersmål inkluderat. All undervisning bedrivs av erfarna och utbildade lärare och målet med studierna är att eleverna ska uppnå behörighet till något av gymnasieskolans nationella program eller motsvarande utbildning inom annan utbildningsform.

Vilken profil har skolan?

YBC är en nytänkande kommunal gymnasieskola. Vi har mycket fina och trevliga lokaler som ger dig förutsättningar för att fokusera på ditt skolarbete och att umgås med dina kompisar och lärare.

Vill du veta mer om YBC? Besök gärna vår sida.

Sidan uppdaterades: