Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språkintroduktion

På den här sidan berättar vi vad språkintroduktion innebär och vilken skola/vilka skolor i Nacka som kan erbjuda språkintroduktion.

Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, som gör det möjligt för ungdomarna att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Läs mer om språkintroduktion på Skolverkets sida

Språkintroduktion i Nacka

I Nacka erbjuds för närvarande språkintroduktion på en skola: Nacka gymnasium. Nedan presenterar skolan kortfattat sin språkintroduktion. Kontakta skolan om du har frågor om språkintroduktionen.

Kontaktperson

Maria Linden

Studie o yrkesvägledare

Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge, goda kommunikationer och väl tilltagna lokaler. Skolan har cirka 2 200 elever fördelade på sex nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Elevantalet på introduktionsprogrammen varierar mellan 60–90 elever varav de flesta studerar på Språkintroduktion. Skolan har i över femton år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet och eleverna har mycket goda studieresultat. Skolinspektionens mätningar visar att skolan är bland de tryggaste i landet.

Länk till skolans egen webbsida

Hur arbetar skolan med kartläggning och indelning i grupper?

Vid inskrivningssamtalet träffar eleven personal från IM som inleder kartläggningen. Beroende på dina tidigare resultat, vilka kunskaper du visar samt vad du har för mål med utbildningen så görs en individuell studieplan för att möta just dina behov. Undervisningen i ämnena sker på flera nivåer och i flera grupper beroende på individens förutsättningar.

Hur arbetar skolan med studiehandledning?

Inom ramen för dina studier kan du erbjudas studiehandledning. Studiehandledningen kan antingen ske tillsammans med programmets lärare eller med lärare från Nacka kommuns modersmålsenhet. Studiehandledningen läggs på ditt individuella schema. Syftet med studiehandledningen är att stärka dig i de ämnen du läser så att du utvecklas maximalt.

Vilken pedagogisk metod/utbildningsplan har skolan?

Du läser enligt modellen för Intensivsvenska, framtagen av lärare och forskare på Stockholms universitet i samarbete med Svenska Akademien. På Språkintroduktionen jobbar alla lärare språkutvecklande och har lång erfarenhet av undervisning för nyanlända. Du får en individuell studieplan på två år med tolv ämnen som du läser för att bli behörig till ett nationellt program, eller för andra studie- och yrkesvägar. På Introduktionsprogrammet Språkintroduktion arbetar vi ofta ämnesövergripande och alltid med språket i centrum.
Då vi kan erbjuda många ämnen är skolan lämplig för elever som önskar börja på teoretiska gymnasieprogram, men du blir också förberedd för andra studier eller för yrkeslivet. Du går i skolan fem dagar i veckan. Alla våra lärare är legitimerade.

Vilken profil har skolan?

Nacka gymnasium utbildar dig för att lyckas i en föränderlig värld. Skolan är resursstark och det finns ett brett utbud av kurser och studievägar. Utmärkande för skolan är att vi har kunskapen i centrum och att det är en mötesplats för olika sorters elever, med olika bakgrunder och olika intressen. Väl tilltagna lokaler med specialsalar för alla våra utbildningar och många sociala ytor gör att Nacka gymnasium har något för alla.

Sidan uppdaterades: