Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Unikt samarbete ska göra Nackabor bättre på krisberedskap

Nacka kommun samskapar en digital utbildning om krisberedskap och civilt försvar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Stockholm och Civilförsvarsförbundet. Utbildningen ska ge en sammanfattning av det absolut viktigaste vi invånare behöver veta för att vara förberedda på samhällskriser.

De senaste årens oroliga omvärldsläge har ökat behovet av att alla känner till vilket ansvar samhället och individen har inför och vid en kris som orsakar en omfattande samhällsstörning som drabbar många människor. För att underlätta för invånare att förbereda sig på kriser tar Nacka kommun i ett unikt samarbete fram en digital utbildning som ska stärka individens kunskap om krisberedskap.

Öka samhällets motståndskraft

Utbildningen ska ge både Nackaspecifik kunskap och generell kunskap om krisberedskap och civilt försvar och erbjudas till Nackabor från mitten av 2024. Utbildningen kan därefter erbjudas till andra kommuner för anpassning av den lokala delen.

– Vi ser mycket positivt på Nacka kommuns initiativ till att ta fram en digital utbildning om krisberedskap och civilt försvar som också kan anpassas till andra kommuners lokala villkor. Genom att samarbeta kring spridningen av viktig kunskap kan vi bidra till ett mer motståndskraftigt samhälle. Det är precis den här typen av handlingskraft och samverkan över myndighetsgränser som behövs just nu, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bland annat ska utbildningen lyfta exempel på vilka kriser som kan inträffa lokalt, vilket ansvar som vilar på myndigheter och vad enskilda individer har för ansvar.

Samarbete som gör skillnad

Utbildningen skapas i ett digitalt, pedagogiskt format så att alla med en smartphone eller dator och tillgång till wifi på ett enkelt och tillgängligt sätt kan lära sig mer och på så sätt bidra till en ökad krisberedskap i samhället.

– Vi vill ge Nackaborna de bästa förutsättningarna för att klara en kris och delar självklart gärna med oss av utbildningen till andra kommuner som vill gå samma väg. Jag är väldigt glad över de positiva reaktioner vi fått från experter inom krisberedskap och civilt försvar när vi drivit initiativet framåt. En av nycklarna för att lösa samhällsutmaningar är just att samskapa med andra som har annan expertis men samma ambition. På så sätt kan vi skapa bred förflyttning framåt och göra verklig skillnad inom flera olika områden, säger Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Kunskap ger trygghet

Vid en omfattande samhällsstörning behöver alla hjälpas åt och invånare uppmanas kunna klara sig själv under en period med tillgång till eget vatten, mat, värme och kommunikation. Långvariga strömavbrott, störningar i dricksvattenförsörjning och kraftiga skyfall är några av de situationer som kan komma att innebära stor samhällspåverkan.

– Med kunskap och rätt förberedelser kan vi klara en besvärlig situation bättre. Utbildningen är ett effektivt sätt att öka kunskapen om krisberedskap, ju mer vi vet om hur vi kan förbereda oss inför en kris, desto tryggare känner vi oss, säger Henrik Ahl, stabschef i Nacka kommun.

I Nacka kommer alla över 18 år att bjudas in till utbildningen via kommunens medborgarwebb och andra kanaler. Utbildningen tas fram med medel från Nacka kommuns framtidsfond och drivs av resurser med kompetens inom uppdragsutbildning och krisberedskap.

Klicka här för mer information om hur Nacka kommun jobbar med krisberedskap.

Sidan uppdaterades: