Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Val och folkomröstningar

Allmänna val, val till Europaparlamentet, kommunala folkomröstningar och medborgarinitiativ. Här reder vi ut vad som sker när, så att du kan ha koll på när du får rösta!

Allmänna val

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valen genomförs den andra söndagen i september. Innan dess går det att förtidsrösta 18 dagar innan valdagen.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet är vart femte år, datum beslutas av Europaparlamentet men det ska ske under tiden april - juni. Även inför valet till Europaparlamentet går det att förtidsrösta 18 dagar innan valdagen.

Kommunala folkomröstningar

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna (kommunallagen SFS 1991:900 5 kap §23 3 st). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. (kommunallagen SFS 1991:900 5 kap §23 4 st).

Har ett folkinitiativ väckts som uppfyller ovanstående krav, måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet eller omröstningen handlar om en fråga som fullmäktige inte kan besluta om, blir folkomröstningen inte av. Skulle fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, ska den genomföras enligt lagen om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692)

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Fullmäktige i en kommun eller ett landsting kan även själva besluta att fråga de som bor i kommunen vad de tycker genom en folkomröstning. Det kan vara ett led i arbetet med en fråga som fullmäktige måste ta ställning till.

Fullmäktige kan begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen/ landstinget. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

Medborgarinitiativ

Från och med den 1 april 2012 kan medborgare i den Europeiska unionen genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Du kan läsa mer om medborgarinitiativet på Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ. Där finns information om vilka regler som gäller för att starta och delta i ett initiativ.

Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Sidan uppdaterades: