Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Upphävande av delar av överlappande detaljplaner inom planerat naturreservat för Skarpnäs i Boo, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 20 maj 2022 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 8 juni 2022.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Här kan du läsa samrådsredogörelsen

Planenheten

Sidan uppdaterades: