Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B) i Boo (DP 536), Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 2 september 2022 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 21 september 2022. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på https://www.nacka.se/riset-andring

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: