Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Planenheten överlämnade den 11 augusti 2023 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på projektets webbplats, https://www.nacka.se/pingvinens-forskola

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 30 augusti 2023.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: