Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 13 november 2023

Tid och plats

Måndagen den 13 november 2023 kl 09.00 OBSERVERA TIDEN

Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdets innehåll

1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

3. Val av justerande

4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Enkla frågor

6. Interpellation - Är du villig att be Trafikverket att skjuta på införandet av broavgift?

7. Interpellation – Om beslutsgången vid sammanslagningen av Saltsjö-Duvnäs skola

8. Interpellation – Om Nackas kvalitetsstyrning i hemtjänsten

Upprop

9. Valärenden

Beslutsärenden

10. Revidering av reglemente

11. Fastställande av tomträttsavgäld för småhustomträtter i Sigfridsborg, Älta

12. Mål och budget 2024-2026 för Nacka kommun

13. Motion – Satsa på seniorboende i Jaktvarvsområdet

14. Motion – Återuppta samverkan kring våld i nära relation

15. Motion – Demokratiska politikerbeslut ska gälla om skolor ska läggas ned eller startas upp

16. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 09.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Anna Guteland tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: