Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 februari 2024

Tid och plats

Måndagen den 19 februari kl 17.00

Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdets innehåll

1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

3. Val av justerande

4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Enkla frågor

6. Svar på interpellation om Flera fall av social dumpning från Nacka (S)

7. Svar på interpellation Acceptabel Tidsram Beslutshandlingar (NL)

8. Svar på interpellation Social situation bibliotek (Christina Ståldal)

9. Svar på interpellation Rekordstor satsning på skolan är i praktiken en nedskärning (S)

10. Svar på interpellation Val och Demokratinämndens uppdrag (NL)

11. Upprop

12. Valärenden

Beslutsärenden

13. Omreglering av avgäld för tomträtt för LSS-boende på adressen Vattenverksvägen 3

14. Medlemskap i räddningstjänst samt ny förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

15. Motion Höj ambitionerna för återbruk när Nacka bygger stad (MP)

16. Motion Utred möjligheten att införa närvaroteam som stöttar Nackas skolor i arbetet med elever med hög problematisk skolfrånvaro Inkom den 14 september 2023 av Henrik Frank, Andreas Andersson m.fl. (S)

17. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Anna Guteland tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: