Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Ändring av stadsplan S36 för fastighet Sicklaön 143:1 på Sicklaön, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 14 mars 2024 detaljplanen med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på www.nacka.se/fingerortsvagen-andring-stadsplan

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 10 april 2024.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: