Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projekt möjliggör uppkopplat föreningsliv

Bor du i Nacka och är med i en förening? Då är du i gott sällskap. I Nackas många föreningar samlas vi för att idrotta, spela instrument, sjunga i kör, spela teater och mycket annat. Föreningslivet är en viktig del av Nacka och nu startar kommunen ett projekt för att underlätta för föreningarna.

Syftet med detta digitaliseringsprojekt är att se över och förbättra den digitala infrastrukturen i föreningars lokaler och anläggningar. Just nu pågår dialoger med en rad olika föreningar för att lyssna in vad som efterfrågas på resan mot ett mer uppkopplat föreningsliv.

Föreningarna skapar samhörighet

Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, betonar den viktiga roll som föreningarna spelar när det gäller att skapa samhörighet och gemenskap bland Nackaborna:

– För många – inte minst barn och unga – blir föreningarna som en andra familj, och det är därför viktigt att underlätta för våra föreningar så att de kan fortsätta sitt fantastiska arbete och dra nytta av möjligheterna som den nya tekniken ger, förklarar han.

Internet är nyckeln

Inom ramen för projektet kommer föreningarna att anslutas till den digitala IT-infrastrukturen som redan finns på plats i kommunen och därmed ges ytterligare förutsättningar för att kunna utveckla sina verksamheter. Detta innebär nya möjligheter som exempelvis användande av interna och externa digitala utbildningar, livesändningar av matcher, poängberäkningssystem, digitala informationsskyltar med mera – en viktig grund för att föreningarna ska kunna fortsätta att utvecklas.

Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör, menar att internet idag är en nyckel till ett mer tillgängligt liv, även för föreningar:

– Att säkerställa att Nackas föreningsliv kan ansluta sig till infrastrukturen, oavsett förkunskaper och kunskaper inom teknik, är därför av stor betydelse för att fler människor ska kunna ta del av kommunens kultur- och fritidsanläggningar och utnyttja alla förutsättningar som finns.

Framtidsfonder

Projektet, som löper över tre år, finansieras av Framtidsfonderna i Nacka kommun och är ett samarbete mellan kultur- och fritidsenheten samt digitaliseringsenheten.

Klicka här för att läsa mer om Framtidsfonderna.

Foto: Maksym Tymchyk, Rachel Coyne och Centre for ageing better via Unsplash.

Sidan uppdaterades: