Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Digitalt flöde ersätter papper och pärmar i den sociala omsorgsprocessen

I Nacka arbetas det i full fart ”bakom kulisserna” för att framtidssäkra välfärdstjänsterna i kommunen: Allt fler väljer att bo och leva i Nacka, fler kommer ha behov av stöd och befolkningen lever längre.

Säkrar inför framtiden

- Redan nu bygger vi grunden för att kunna fortsätta ge bra service inom socialtjänst, äldreomsorg och till personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, förklarar Karin Kollberg, som är Nacka kommuns social- och äldredirektör.

- För att framtidssäkra hela den sociala omsorgsprocessen är vi aktiva inom många olika områden; Medarbetarna ska trivas och utvecklas på jobbet, urvalet av anordnare inom kundvalet ska vara mångsidigt och hålla hög kvalitet och dessutom vill vi kunna vara tillgängliga för Nackaborna som vänder sig till oss.

Nya e-tjänster

- Ny teknik och att arbeta tillsammans hjälper oss att gå från pappershantering till digital hantering av ärenden.

Detta innebär till exempel nya e-tjänster, där Nackaborna kan skicka in sina ärenden dygnet runt. För medarbetarna innebär det att alla uppgifter som de behöver i sin handläggning matas in direkt i systemet av kunden. På det sättet skapas en säker hantering av informationen och dessutom kan beslut eller återkoppling ges snabbare än tidigare - jämfört med när varje ansökan skickas in och hanteras på papper.

Digitalt flöde

– Vi har som mål att skapa ett ”digitalt flöde” genom hela vår process, som har ungefär 200 medarbetare inom socialtjänst, äldreomsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning, berättar social- och äldredirektören, och fortsätter:

– Tack vare vårt digitala flöde kan vi frigöra tid till mänskliga möten och utveckling av vår service till Nackaborna, och dessutom ge möjligheter för medarbetarna att fokusera på mer stimulerande arbetsuppgifter.

Resultatet är att dokument och interna flöden övergått till att bli digitala, men också att ett flertal e-tjänster redan är på plats inom sociala omsorgsprocessen – och fler är på väg att rullas ut i skrivande stund.

Exempel på utförda och pågående digitaliseringsprojekt

  • E-tjänst: Orosanmälan för barn
  • E-tjänst: Ansökan sjuklöneersättning personlig assistent
  • E-tjänst: Ansökan serviceinsatser hemtjänst
  • E-tjänst: Ansökan riksfärdtjänst
  • Förstudie e-tjänst: Frivilliga samarbetssamtal (familjerätt)
  • Nyckelfri hemtjänst: Smarta lås

Pappersfritt blir snabbt och rättssäkert

När myndigheter bygger om till en pappersfri verksamhet blir det enklare och mer rättssäkert för medarbetare att tillsammans arbeta med ärenden inför beslut, eftersom all information matas in och hanteras direkt i säkra system som anpassats av verksamheterna själva för att fungera på bästa sätt.

I Nacka görs digitalisering där det är möjligt för att bli mer effektiva och för att kunna ge bästa service till ett växande antal Nackabor. Det bästa är om initiativet kommer från verksamheten själv, som jobbar närmast Nackaborna och är därför är bäst lämpad att se var behovet finns och hur tjänsterna ska kommuniceras för att de ska användas.

Uppföljning av effekter

- Det är viktigt att följa upp och mäta effekterna av vår digitalisering, säger Åse Linnerbäck och förklarar närmare:

- Det innebär att vi exempelvis mäter hur nöjda användarna är, vilket i sig påverkar hur stor del av ärendena som övergår till att bli digitala. Men vi mäter även för att se hur vi på sikt kan anpassa flödet för att på bästa sätt använda våra resurser. En av de viktigaste faktorerna för oss att mäta är andelen inkommande post som är digital, jämfört med tidigare inkommande fysisk post. Just den siffran är en tydlig indikator i våra verksamheter, som traditionellt varit pappersrik.

Sidan uppdaterades: