Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka kan bli Sveriges Digitaliseringskommun 2023

Nacka kommun är en av tre finalister till utmärkelsen ”Sveriges DigitaliseringsKommun 2023”. Fram till i höst, när vinnaren officiellt utses, kommer juryn att besöka Nacka och de två andra finalisterna för att granska och utvärdera vilken kommun som möter kriterierna på bästa sätt.

– Jag ser detta som ett kvitto på att digitaliseringsarbetet som vi gör sedan flera år tillbaka verkligen gör skillnad för Nackaborna, säger stadsdirektör Victor Kilén om nomineringen.

Den som utses till vinnare av titeln Årets DigitaliseringsKommun ska på bästa sätt ha använt digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

– I Nacka har vi ett gemensamt synsätt på digitalisering som en möjliggörare för vår fortsatta utveckling av välfärden. Snabbare, enklare och bättre för våra invånare är mottot, säger Mats Gerdau (M), som är kommunstyrelsens ordförande och därmed ytterst ansvarig för politiska initiativ även inom digitaliseringsområdet.

Verksamhetsutveckling via Framtidsfonderna

Att politiken i Nacka ser möjligheterna med ny teknik råder det ingen tvekan om. Redan 2020 avsattes en del av kommunens ekonomiska överskott – 125 miljoner kronor – i framtidsfonder som ska användas för utveckling och innovation i alla kommunens verksamheter med målet att stimulera verksamhetsutveckling.

Först i Sverige

Ur Framtidsfonderna gavs medel till projektet automatiserat beslutsfattande som genomfördes i rekordfart under sommaren och hösten 2022. Projektet resulterade i att Nacka kommun blev först ut i Sverige med ett automatiserat beslut i bygglovsprocessen, som innebär att nämnden överlåter till en robot att fatta beslut i ett ärende. Beslutet kommer inom några minuter istället för att handläggas manuellt under arbetstid – bättre för medborgaren men även för handläggaren som kan ägna sig åt mer kvalificerat arbete.

Digitaliseringsstrategi

– Vårt projekt kring automatiserade beslut är en vital del i vår digitaliseringsstrategi för att möta upp mot de utmaningar vi står inför som en kommun med en stadsutveckling i raketfart och därmed en prognos för befolkningstillväxt på 27% fram till 2030, säger Victor Kilén och Henrik Palmblad-Wennergren tillägger:

– Genom att fokusera på att öka tillgängligheten på kommunens tjänster, säkerställa rättssäkerhet och likabehandling samt frigöra värdefulla resurser med hjälp av automatisering och robotisering kommer vi att kunna accelerera vårt arbete med att hitta och implementera de nya digitala lösningar som våra Nackabor förväntar sig och som krävs för att möta den tillväxt som det innebär att stadsutveckla så massivt som Nacka gör.

Automatiserade beslut en ögonöppnare

För många blev nyheten om att Nacka var först ut med automatiserat beslutsfattande i bygglovsprocessen en ögonöppnare:

– Automatiserat beslutsfattande är ett väldigt tydligt exempel på kraften i digitalisering, där vi jobbar över verksamhetsgränserna – verksamheten som i detta fall är bygglovenheten, jurister och vi från digitaliseringsenheten, förklarar Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör i Nacka kommun, och fortsätter:

– När vi samlas i team över verksamhetsgränserna för att leverera smarta tjänster som är till nytta för Nackaborna så är det digitalisering i sin bästa form: Inte digitalisering för digitaliseringens skull, utan med fokus på att samla våra befintliga resurser och med hjälp av ny teknik göra smarta saker tillsammans för att på ett eller annat sätt underlätta eller förbättra för våra medborgare.

Riktning framåt

Så kommer man nu nöjt luta sig tillbaka i Nacka – eller vad händer? Henrik Palmblad-Wennergren arbetar redan med att dra upp linjerna för framtiden:
– För att ta nästa steg i digitaliseringen krävs modet att våga utmana oss själva, normer, lagstiftning och historien. Vi kommer att fortsätta göra skillnad för Nackaborna genom att arbeta kommungemensamt för att dra nytta av de möjligheter som finns inom områden som exempelvis öppna data, digitala tvillingar och internet of things.

– Modet finns grundläggande i Nackas DNA och vi vill fortsätta att utmana, lovar Mats Gerdau.

Läs mer

Nacka blev först i Sverige med automatiska beslut i bygglovsprocessen

Läs mer information om arbetet inför utnämningen "Årets DigitaliseringsKommun 2023"

Foto i collage: Andrik Langfield via Unsplash

Sidan uppdaterades: