Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nackas råd och kommittéer ger synpunkter och insikter

I Nacka stadshus arbetas det även på kvällstid, när människor möts för att tillsammans bidra till Nackas gemensamma utveckling.

Kvällsmöten kan vara av politisk karaktär, eller som i veckan när tillgänglighetsrådet samlades för ett av terminens två möten.

Samråd i viktiga frågor

Tillgänglighetsrådet är ett av fyra viktiga råd, där representanter från civilsamhället samlas för att ge sina synpunkter på förslag och utvecklingsplaner som finns i kommunen och som kommer att beröra dem på olika sätt.

I Nacka kommun finns även seniorrådet, naturvårdsrådet och näringslivsrådet. Dessa fyra instanser är viktiga mötesplatser, där kommunens tjänstemän och politiker samråder och hämtar in information i olika frågor.

Valda representanter deltar

Ledamöterna i de olika råden har valts via sina föreningar och intresseorganisationer att representera dem som talespersoner. I tillgänglighetsrådet finns till exempel representanter från Synskadades riksförbund, Astma- och Allergiförbundet, Livgivarna med flera.

Värdefulla synpunkter

Porträttfoto Helena Lindenius- Via råden får vi in värdefulla synpunkter på det arbete som vi planerar att göra, och förslag på förbättringar i befintliga verksamheter och miljöer, berättar Helena Lindenius, chef för Nackas omsorgsenhet. Hon är en av Nackas kommuntjänstemän som deltog vid tillgänglighetsrådets sammanträde i veckan.

Som exempel på vad som kan avhandlas vid ett rådsmöte, så kom denna kväll val- och demokratinämnden på besök till tillgänglighetsrådet för att inhämta synpunkter på genomförande av val utifrån ett funktionshinderperspektiv.

Mer information

Här hittar du Nacka kommuns råd och kommittéer.

Sidan uppdaterades: