Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Råd och kommittéer

Nacka kommuns råd och kommittéer fungerar som samrådsorgan mellan mellan kommunen och olika delar av Nackasamhället.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Det brottsförebyggande rådet (Brå) arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att öka den lokala tryggheten. Rådet är ett samrådsorgan mellan kommunen och andra delar av samhället.
Läs mer om Brottsförebyggande rådet
Ledamöter
Protokoll
Kontaktperson: Josefine Bergström

Naturvårdsrådet

Naturvårdsrådet har i uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.
Ledamöter
Minnesanteckningar
Kontaktperson: Viveca Jansson

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Nacka träffas fyra gånger om året och är ett samarbete mellan Nacka kommun och representanter från näringslivet i Nacka.
Läs mer om Näringslivsrådet
Ledamöter
Protokoll
Kontaktperson: Anders Börjesson

Seniorrådet

Seniorrådet är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i kommunen.
Ledamöter
Protokoll
Kontaktperson: Anneli Drakenberg

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör funktionshindrades situation i kommunen.
Ledamöter
Minnesanteckningar
Kontaktperson: Heidi Swahn

Miljömålskommittén
(upphörde 31 december 2018)

Miljömålskommittén har i uppdrag att utveckla, följa upp och synliggöra arbetet med miljömålen och klimatprogrammet.
Ledamöter (inte längre tillgängligt)
Protokoll

Mångfaldskommittén
(upphörde 31 december 2018)

Mångfaldskommittén har i uppdrag att samordna, utveckla, följa upp och synliggöra kommunens arbete med jämställdhet, HBTQ, mångfald och barnperspektivet.
Ledamöter (inte längre tillgängligt)
Protokoll
Kontaktperson: Elisabeth Carle

Kommittén för hälsa och livskvalitet
(upphörde 31 december 2018)

Kommittén för hälsa och livskvalitet ska utifrån ett kommunövergripande perspektiv utveckla och synliggöra insatserna för att främja hälsa och livskvalitet bland Nackaborna och kommunens anställda
Ledamöter (inte längre tillgängligt)
Protokoll
Kontaktperson: Karin Dreik

Sidan uppdaterades: