Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 17 sept – e-tjänster är otillgängliga under tisdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret leder och styr kommunens organisation utifrån den vision och de mål som de politiska organen har formulerat. Stadsledningskontorets uppgift är att ge kommunstyrelsen och nämnderna det stöd som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret.

Stadsledningskontoret är ytterst ansvarigt för att den kommunala verksamheten är långsiktigt effektiv, kvalitativ och rättssäker. Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören och består av samtliga direktörer. Varje direktör ansvarar för ledning och styrning av en eller flera processer eller en produktionsverksamhet. För att ge stöd till stadsledningskontoret när det gäller strategiska förnyelseprocesser finns förnyelseenheten.

Undrar du vem som är chef för en viss enhet? Här är en lista över alla enheter.

Lena Dahlstedt - Stadsdirektör

Lena Dahlstedt

Stadsdirektör

Lena är den tjänsteman som är ytterst ansvarig för att hela kommunen fungerar. Hon leder och utvecklar arbetet med att göra Nacka till en attraktiv plats att leva på och besöka.

Lenas uppdrag är att se till att kommunen dels levererar bra välfärdstjänster till Nackaborna och dels bevarar och utvecklar det geografiska området Nacka för dagens och nästa generations Nackabor.

Lena ser till att kommunstyrelsen som är politiskt ansvarig för att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet får det stöd den behöver.

Läs gärna Lenas blogg

Mats Bohman - Trafik- och fastighetsdirektör

Mats Bohman

Trafik- o fastighetsdir

Mats Bohman leder natur- och trafikprocessen som ska ge Nacka en attraktiv och välskött utemiljö, rent vatten i våra sjöar och vattendrag och god framkomlighet. Han ansvarar också för fastighetsprocessen som tillhandahåller de lokaler som behövs för kommunens verksamheter genom att bygga, utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter och de lokaler som hyrs in från andra fastighetsägare. I ansvaret igår även förvaltning av kommunens mark och byggande av allmänna anläggningar.

Eva Olin - Ekonomi- och finansdirektör

Eva Olin

Ekonomidirektör

Eva är ekonomi- och finansdirektör och ansvarar för ekonomiprocessen och inköpsprocessen.

Ekonomiprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att stödja och styra Nacka kommun mot effektivt resursutnyttjande och god ekonomisk hushållning.

Inköpsprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att stödja inköp av bra varor och tjänster till bästa pris.

Frida Plym Forshell - Arbetsmarknadsdirektör

Frida Plym Forshell

Arbetsmarknadsdir Tf

Frida ansvarar för att leda och utveckla arbets- och företagsprocessen som finns för att du som vill ha hjälp att skaffa ett jobb kan få stöd på vägen till rätt arbete eller studier.

Frida ser till att arbets- och företagsnämnden som är politiskt ansvarig får det stöd den behöver.

Överförmyndarprocessen ligger också inom Fridas ansvarsområde.

Susanne Nord - Utbildningsdirektör

Susanne Nord

Utbildningsdirektör

Susanne ansvarar för att leda och utveckla utbildningsprocessen så att du som är barn eller elev erbjuds en förskola eller skola där du lär dig och utvecklar kunskaper utifrån dina egna behov och förutsättningar. En skola där du har inflytande, känner dig trygg och kan nå maximal utveckling.

Susanne ser till att utbildningsnämnden som är politiskt ansvariga får det stöd de behöver.

Elisabeth Carle - Personaldirektör

Elisabeth Carle

Personaldirektör

Elisabeth ansvarar för personalprocessen.

Personalprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att stödja och styra att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare i framkant med stolta, engagerade och friska medarbetare.

Einar Fransson - produktionsdirektör för Välfärd Skola

Einar Fransson

Produktionsdirektör

Einar har det övergripande ansvaret för att Nackas kommunala förskolor och skolor utvecklas och fungerar optimalt för barn och elever inom givna ramar.

Einar ansvarar för att Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är politiskt ansvarig får det stöd det behöver för sitt uppdrag.

Helen Jansson

Koordinator

Anette Böe - Produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice

Anette Böe

Produktionsdirektör

Anette har det övergripande ansvaret för att Välfärd samhällsservice utvecklas och fungerar optimalt för kunderna inom givna ramar.

Välfärd samhällsservice ansvarar för den kommunala driften av äldreomsorg, kulturverksamhet, idrottsdrift, arbets- och fritidsverksamhet, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, bibliotek, flyktingmottagning och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Anette ansvarar för att Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är politiskt ansvarig får det stöd det behöver för sitt uppdrag.

Marie Ivarsson - Social- och äldredirektör

Profilbild saknas

Marie Ivarsson

Soc o äldredirektör tf

Marie leder och utvecklar social- och äldreprocessen så att du som är äldre och behöver omsorg får god omvårdnad och service med respekt för din personliga integritet.


Äldreomsorgen ska ge dig ökad livskvalitet och en aktiv tillvaro.

Social- och äldreprocessen stöttar även dig som på grund av funktionshinder, sociala eller ekonomiska problem behöver förbättra din livssituation. Marie ser till att socialnämnden och äldrenämnden, som är politiskt ansvariga får det stöd de behöver.

Anna Green - Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör

Anna Green

Stadsbyggnadsdirektör tf

Anna leder och utvecklar miljö- och stadsbyggnadsprocessen som finns för att utveckla och värna livsmiljön i Nacka. Den finns för dig och nästa generation genom att verka för bra kommunikationer och tätare bebyggelse, samtidigt som vatten och natur värnas.

Anna ser till att miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen som är politiskt ansvariga får det stöd de behöver.

Sidrah Schaider - stadsjurist

Sidrah ansvarar för den juridiska processen. Juridiska processen bidrar till verksamheternas mål genom att stödja och styra för att kommunen ska vara obyråkratisk och rättssäker.

Sidrah nås på sidrah.schaider@nacka.se, 08-718 89 32.

Anders Börjesson - Näringslivsdirektör

Anders Börjesson

Näringslivsdirektör

Anders ansvarar för näringslivsprocessen. Näringslivsprocessen bidrar till verksamheternas mål och gör Nacka till en attraktiv plats att leva på och besöka genom att stimulera näringslivsutveckling.

Anders Mebius - Direktör Kultur och fritid

Anders Mebius

Direktör Kultur o Fritid

Anders ansvarar för att leda och utveckla kultur- och fritidsprocessen så att du som Nackabo, med fokus på barn och unga, har ett rikt kultur- och fritidsutbud med stor valfrihet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.