Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj 2024

Tid och plats

Måndagen den 20 maj kl 17.00

Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdets innehåll

1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

3. Val av justerande

4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Enkla frågor

6. Svar på interpellation om Var ska idrotten få plats? (S)

7. Svar på interpellation om Hur efterlever Nacka lagens mening vad gäller ersättningsrutiner och nivåer vid delning av fastigheter? (-)

Upprop

Valärenden

Beslutsärenden

8. Omreglering av avgäld för tomträtt för flerbostadshus med adress Helgesons väg 12 på Sicklaön

9. Beslut om ytterligare föreskrift för Skarpnäs naturreservat

10. Revidering av Reglemente för ekonomistyrning

11. Utökad investeringsram Välfärd samhällsservice 2024

12. Försöksperiod gällande tillfälliga parkeringsavgifter på Hamnvägen i Fisksätra

13. Motion om Spara norra Sarvträsks våtmark från bebyggelse (-)

14. Motion om Utred en fotbollshall på Nacka IP (-)

15. Motion om rådgivande omröstningar vid uppförande av offentlig konst och utsmyckning (SD)

16. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Anna Guteland tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: