Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Nackaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i många stora frågor som rör Nacka, bland annat om kommunens mål, budget och avgifter.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillhör den politiska majoriteten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är i opposition.

Mandatfördelning efter valet 2014:

Moderaterna 24
Centerpartiet 3
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 2
Socialdemokraterna 11
Miljöpartiet 7
Vänsterpartiet 3
Nackalistan 4
Sverigedemokraterna 2

Här hittar du alla ledamöter i kommunfullmäktige

Sammanträden, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden i Nackasalen i Nacka stadshus. Kommunfullmäktigesmöten är öppna för allmänheten och annonseras bland annat i lokalpressen cirka två veckor före mötet.
Här hittar du datum och tider för sammanträden
Här hittar du handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i närradion på 99,9 MHz. Sammanträdena filmas också och publiceras här

Yttranderätt

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Yttranderätt vid dessa möten har enbart ledamöter och tjänstgörande ersättare. Allmänheten har inte yttranderätt och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen.

Initiativrätt i kommunfullmäktige

Rätt att initiera ärenden i kommunfullmäktige har:

  • kommunstyrelsen
  • andra nämnder
  • ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)
  • revisorerna
  • särskild grupp som kommunfullmäktige har utsett

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lägger förslag till beslut i varje ärende. Ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige ska kungöras enligt kommunallagens regler.

I kommunfullmäktige får brådskande ärenden som inte kunnat kungöras enligt lagens krav behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas.

Kommunala folkomröstningar

Det finns ytterligare en möjlighet att väcka ett ärende i kommunfullmäktige och det gäller kommunala folkomröstningar. För dessa gäller att om fem procent av de röstberättigade begär det hos kommunfullmäktige, måste kommunfullmäktige ta upp frågan om en eventuell folkomröstning och behandla den. Däremot är kommunfullmäktige inte tvingat att bifalla framställningen om en folkomröstning.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.