Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt dokument för alla medarbetare: IT-säkerhet

Nu blir det enklare för alla som jobbar i Nacka kommun att känna sig trygga när de rör sig i IT-miljön. Till deras hjälp finns ett nytt dokument som tar upp ämnen som lagring av dokument, internetuppkoppling, säkra lösenord och allt som behövs för att ta ansvar för vår gemensamma IT-miljö.

Dokumentet "Så här gör vi i Nacka: IT-säkerhet" listar vad du som medarbetare, chef och verksamhet ska tänka på för att vara säker på att du bidrar till vår gemensamma säkerhet.

Eftersom många arbetar enligt en hybrid-modell, med arbetstid både i egna lokalerna och hemifrån, så är det viktigt att vi uppmärksammar hur vi ska agera för att behålla säkerhetsnivån i olika situationer och IT-miljöer.

Topp 3-tips

  1. Skilj på jobb och privat
  2. Hantera mail med försiktighet
  3. Koppla upp dig medvetet

Dokumentets struktur

Så gör vi i Nacka-dokumentet är uppdelat i tre delar: Dels vad alla medarbetare ska fokusera på, vad chefen och verksamheten behöver göra, men även en beskrivning av hur digitaliseringsenheten samarbetar för att säkra kommunens IT-miljö.

Mer IT-säkerhet i höst

Under hösten kommer IT-säkerhet och informationssäkerhet att fortsätta att uppmärksammas internt för att ytterligare höja medvetenhet och kunskap hos medarbetarna.

Gå till dokumentet

Gå direkt till dokumentet för att läsa mer.

Sidan uppdaterades: