Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Seminarium: Datastrategi möjliggör innovation

Hur motsägelsefullt det än kan låta, så ger ny teknik oss möjlighet att både bli mer kreativa, utveckla nya förmågor och att själva innovera, alltså skapa helt nytt - utan att vi först måste lära oss mer om teknik.

Inspiration och Nackas möjligheter

Hur motsägelsefullt det än kan låta, så ger ny teknik oss möjlighet att både bli mer kreativa, utveckla nya förmågor och att själva innovera, alltså skapa helt nytt - utan att vi först måste lära oss mer om teknik.

  • Vad betyder detta för oss som jobbar i Nacka?
  • Hur kan vi dra konkret nytta av det i vår utveckling för de som vi finns till för?

Det var några av utgångspunkterna i onsdagens workshop i Nackasalen där gästföreläsaren Mathias Sundin och Nackas digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren delade scenen.

I fokus stod ökade krav på vår egen förmåga att lära nytt och Nackas nya datastrategi som kommer både att hjälpa oss att fånga upp både våra egna initiativ och ge möjlighet för andra att med hjälp av vår data skapa tjänster som vi ännu inte kan föreställa oss.

Onsdagens workshop var en del av den tredelade kompetenssatsning som kommunen under våren genomför inom tre prioriterade områden: Trygghet och säkerhet, digitalisering och hållbarhet.

Hela seminariet går att se i efterhand längre ner på sidan.

Inspiration och Nackas möjligheter

Utvecklingen har gjort att de flesta av oss idag tillgång till ständigt ökande antal nya digitala verktyg och system för produktion och analys – trots att vi inte är särskilt kunniga eller ens intresserade av tekniken bakom.

En del av oss skriver eller bearbetar texter och idéer med hjälp av generativa AI-verktyg, skapar musik av våra texter med bara en knapptryckning och "målar" bilder med instruktioner i textform. Andra utforskar själva hur statistik och öppna data kan användas i egna analyser.

Den här motsägelsen - att fler har tillgång till ny teknik utan att vara teknikintresserade och att vi tack vare detta får helt nya kunskaper och förmågor leder till en större förändring i hela samhället.

Den ställer i sin tur höga krav på oss som medarbetare och organisation att ändra vårt förhållningssätt till att bli mer innovativa, eftersom Nackaborna har samma förväntningar på oss som de har på exempelvis banker, andra företag och generellt på digitala tjänster.

Datastrategi öppnar för innovation

Gästföreläsaren Mathias Sundin och Nackas digitaliseringsdirektör delade scenen för att både inspirera om hur vi kan tänka framåt för att själva öppna för vår egen och kommunens innovation, men också hur vi i Nacka strategiskt arbetar framåt för att ta tillvara kraften som kommer ur medarbetarnas idéer om hur vi kan göra oss ännu mer tillgängliga för Nackaborna. Grunden för Nackas arbete finns formulerade i en datastrategi, som också presenterades under workshopen.

Mathias Sundin visade konkreta exempel på hur han själv använder nya digitala verktyg för bild och arbete med text och publicering. Deltagarna fick se exempel på både stilla och rörlig bild, musik och hur Mathias skapar en reporter som också presenterar nyheter på webben. Hans exempel och flera tips var del av Mathias presentation, som i sin helhet kan ses via inspelningen här nedanför.

En datadriven kommun

Den snabba utvecklingen och tillgängligheten till nya verktyg skapar en ökad förväntan på vad vi ska erbjuda Nackaborna, andra kommuner, företag och organisationer. De förväntar sig också att vi ska använda vår data i utvecklingen för att bli smartare och mer effektiva, något som i längden kommer alla till del.

– Det är viktigt att för oss i Nacka kommun att förstå, betonade Henrik Palmblad-Wennergren, och förklarade varför:

– Det finns en förväntan utifrån att vi ska bidra och dela med oss av den information som vi kan dela med oss av så att andra kan använda den i sin innovation.

Hur kan vi göra information och data från Nacka tillgänglig för andra verksamheter eller företag som vill använda våra offentliga uppgifter till helt nya tjänster?

Det kan vi göra i Nacka – utan att vara tekniker. Vår datastrategi ligger till grund för det arbetet.

Ändra vårt synsätt

Vad vi dock behöver förändra är vårt eget sätt att se på och förhålla oss till vår data, alltså all den värdefulla information som vi hanterar och lagrar i våra system. Där finns förstås känsliga uppgifter som måste skyddas och aldrig delas, men majoriteten av vår data är inte känslig och i rätta händer kan den användas för att kanske förutsäga vår egen utveckling i organisationen, i Nacka som helhet, eller minska miljöpåverkan, optimera arbetssätt och metoder, minska miljöpåverkan eller fördela resurser på nya sätt.

För ett företag skulle vår information kunna vara grunden till en blomstrande affärsidé.

Allt detta är anledningen till varför vi nu på allvar börjar arbeta datadrivet i Nacka kommun: Vi ska tillgängliggöra den information som vi har i våra system till andra verksamheter i kommunen, men också till andra kommuner och samverkansorgan, företag och organisationer.

Nu när vi på allvar blir en datadriven kommun så måste vi inte förändra så mycket av hur vi hanterar vår information, utan se möjligheterna med vad informationen kan skapa i nästa steg för oss själva eller någon annan.

Titta på seminariet

Inspelningen har automatisk textning. Klicka på "T" för att visa textning.

Nästa tillfälle: Hållbarhet

Det tredje och avslutande tillfället till kompetenspåfyllnad kommer den 13 juni. Håll utkik i inboxen för din inbjudan!

Sidan uppdaterades: