Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Controllerenheten

17 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Jenny Sternhoff

Enhetschef

Om controllerenheten

Controllerenheten verkar för att kommunen når en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt genom bra beslutsunderlag och kvalitetssäkrade ekonomiska processer vilket skapar en stark och balanserad tillväxt.

Det sker i första hand genom arbetet med kommunens mål och budget och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter, där bestäms hur skattepengarna ska fördelas mellan olika verksamheter. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år i samband med månadsbokslut. I uppföljningarna görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi. Enheten ansvarar också för investeringsprocessen och befolkningsprognoser.

På controllerenheten samlas controllers som arbetar såväl med kommunens centrala ekonomiprocess som med de olika verksamheterna.

Sidan uppdaterades: