Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lantmäterienheten

30 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Karolina Stenström

Karolina Stenström

Enhetschef

Om enheten

Fastighetsbildning

På enheten finns en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Här finns förrättningslantmätare som hjälper fastighetsägare med fastighetsbildning. Hit kan du vända dig för att få hjälp med avstyckningar, bestämning av gränser och allt annat som rör fastighetsbildning inom Nacka.

Kartor

På enheten framställs kartprodukter för en mängd olika ändamål. Exempelvis krävs ofta en nybyggnadskarta inför ett bygglov, vilken beställs av den som söker bygglov. I detaljplaneskedet krävs en så kallad grundkarta vilken beställs av ansvarig planhandläggare. På enheten finns en kartdatabas vilket ajourhålls dagligen av mät- och kartingenjörer, på webben finns nackakartan som är öppen för alla. Internt i kommunen används ett så kallat internGIS (GIS=geografiska informationssystem) som är ett kartsystem som kombinerar kartdata med andra verksamheters data.

Mätning

Mätningsingenjörer mäter på uppdrag, exempelvis av privatpersoner. Mest mätning utförs för att framställa kartprodukterna Nybyggnadskarta och Grundkarta samt för att mäta och sätta ut gränsrör i fastighetsbildningsärenden.

Sidan uppdaterades: