Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Personalenheten

20 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Katrin Ljungholm

Katrin Ljungholm

Enhetschef

Om enheten

Personalenheten arbetar för att stödja det strategiska målet för personalprocessen - att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.

Personalenheten har i uppdrag att driva, utveckla och leverera tjänster inom det löne- & personaladministrativa området med fokus på hög kvalitet och effektivitet samt ge stöd och service till förtroendevalda, chefer, chefstöd, medarbetare, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och myndigheter. Vidare har personalenheten i uppdrag att driva, utveckla och leverera ett proaktivt och professionellt HR-stöd till cheferna inom myndighets- & huvudmannaenheterna samt stödenheterna i kommunen. Allt arbete drivs utifrån kundens och medborgarens fokus som ledstjärna.

Personalenhetens enhetschef mottog år 2015 utmärkelsen Årets lönechef som är en del i de nationella utmärkelserna som utdelas årligen för det stora lönepriset.

Sidan uppdaterades: