Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Återköp av datorer

Nu kan ni lämna in datorer för att sälja tillbaka dom till Dustin.

Nu har vi på Kundserviceenheten processen på plats för att ta emot och sälja tillbaka datorer till Dustin som inte längre används.

Det här är ett miljövänligt sätt att kunna ta hand om datorer som inte längre används. Vi säkerställer också att eventuell känslig information lagrad på datorerna inte hamnar på villovägar. Datorernas hårddiskar rensas helt och datorerna lagras på ett säkert sätt tills hårddisken är destruerad.

Därför ska nu alla datorer som inte används återlämnas till servicecenter för återköp. Datorerna värderas efter dess skick och ålder och därefter betalas pengarna sedan ut till verksamheten.

Kravet för återköp är att datorn är hel, fungerar och har en tillhörande strömadapter.

Vid behov av lånedator, för tex nyanställd som inte hunnit få sin dator ännu eller dator som är på reparation, finns nu en lånepool hos servicecenter.

Vid inlämning av datorn till servicecenter gör följande:

  • Se till att strömadapter finns med
  • Märk datorn tydligt med ansvar
  • Avvakta betalning (5 veckor från hämtning)

Datorer hämtas en gång per kvartal, oftare vid större volymer.

Sidan uppdaterades: